18 Kasım 2018

2015’te İzlenmesi Gereken 3 Sosyal Trend

Mobil ve videonun hızlı değişimi ile, sosyal medya da değişiyor. Bu değişim, online mecradaki sektörleri de değişmeye zorluyor. Zeki pazarlamacılar, 2015’teki sosyal medya trendlerindeki değişimlere kendilerini hazırlarlarsa, yeni yıl içinde çok büyük başarılara imza atabilirler.

Öncelikle pazarlamacılar YouTube’un gücünü kullanmaya başlıyor. YouTube, 2015’te sosyal pazarlamanın anahtarlarından olacak. Bu mecra uzun süre TV reklamlarının yayınlanması için kullanıldı ve doğrudan sosyal mecralara hitap eden reklamlardan uzak kaldı. Fakat uzun süreli içerik ve prformans hedeflemesi ile YouTube’un yeni özelliklerinin kullanımı, tüketiciler için yepyeni deneyimler yaratacak.

İkincisi, niş sosyal, yeni trend olacak. Çoğu pazarlamacı Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube’da bir takım çabalar sergilerken, artık Reddit ve forum siteleri gibi sosyal mecralara yönelen pazarlamacı sayısı gittikçe artıyor. Markalar, sosyal medya bütçeleri el verdiğince daha sofistike alanlara yatırım yapacaklar. Tabi bu niş sosyal medya alanları, daha çok tüketici ile etkileşim ve topluluk oluşturmak için kullanılacak. Pazarlamanın gözdesi durumundaki içerik pazarlama için de, topluluktan daha önemli bir hedef yok.

Üçüncü olarak, reklamların getirisi daha iyi kontrol edilebilecek. Otomasyon ve algoritmik hedefleme artıp, satış yükseldikçe, tüketiciler sistemi kandırmanın bir yolunu mutlaka buluyorlar. Reklam görüntülemeyi engelleyici yazılımlar bunun en büyük örneği. 2015’te, markalar pazarlama performanslarını ölçümlemenin çok daha iyi yollarını geliştirecekler ve pazarlama faaliyetinin (reklamın) nasıl bir değer kattı veya katıp katmadığı çok daha iyi ölçümlenecek.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*