21 Kasım 2018

ActionCOACH ile İş Hayatında Koçluk Üzerine Konuştuk [Röportaj]

Actioncouch Turkey Röportaj - EticaretMag

Hepimiz zaman zaman desteğe, yol gösterilmesine ihtiyaç duyarız. Bireyler gibi, bireylerden oluşan şirketler de desteğe ihtiyaç duyarlar. Yönlendirmeye değil ama, kendi yolunu bulmaya, bu yolu nasıl bulabileceğini birilerinin onlara anlatmasını isterler.

Bütün bunları hedef odaklı ve profesyonel olarak yapmaya, koçluk deniliyor. Koçluğun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve nasıl işe yaradığını, dünyanın bir numaralı işletme koçluğu şirketlerinden ActionCOACH’a sorduk, onlar da anlatılar.

ActionCOACH hakkında bilgi verir misiniz?

Dünya genelinde 54 ülkede 1500’den fazla ofisi ile hizmet veren ActionCOACH şirketinin Türkiye Ofisi uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış ve daha sonra tecrübe ve bilgi birikimlerini İşletme sahipleri ile paylaşabilmek için girişimciliği seçmiş Ayşegül Akşak, Özge Toraman ve Gülnur Değer tarafından kurulmuştur. Özge Toraman kuruluş amaçlarını söyle açıklıyor: “20 yılı aşkın bir süredir severek, heyecanla yaptığımız profesyonel işlerimizin ardından ortaklarım ile birlikte kendi işimizi kurmaya karar verdik. Deneyimlerimizi kullanabileceğimiz bir iş yapmak istedik. İşletmelerin büyüyen Türkiye ekonomisi içindeki önemlerinin her zaman farkındaydık. Bizler de işletmelerin gelişmesi ve karlı hale gelmeleriyle ekonominin büyüyeceği ve sonuçta ülkedeki refah seviyesinin artacağına inanıyorduk. Bu inançla üç yıl önce ActionCOACH’un Türkiye ofisini kurmaya karar verdik.

ActionCOACH, 1993 yılında şu anki CEO’su Brad Sugars tarafından kurulmuş ve dünyanın bir numaralı İşletme Koçluğu firması. ActionCOACH, alanının tüm dünyada en hızlı büyüyen şirketlerinden birisi. Singapur’dan Sydney’e, San Francisco’dan Endonezya’ya kadar uzanan bir yapı, dünyanın dört bir yanında ofisleri ve işletme koçları ile kuruluş felsefesi olan “Şirket Sahiplerine Yardım” fikrini hayata geçirmekte.  Bizim de bu doğrultuda hedefimiz her İşletmenin, muhasebeci ve avukatının yanı sıra bir ActionCOACH’unun da olması. Kendimizi her yeni ve başarılı şirketin bir parçası olarak görüyoruz. Vizyonumuz iş dünyasının eğitilmesi amacıyla dünya refahının artmasıdır.

Türkiye’deki işletmelerin büyümelerine, daha sistemli ve dolayısı ile verimli çalışmalarına, bu yolla daha çok rekabet edebilmelerine ve daha çok farklılaşmalarına yardımcı olmak üzere yola çıktık. Biliyoruz ki, en müthiş iş fikri, ticarileşemediği müddetçe, katma değer sağlayamıyor. Bu nedenle, üç kadın girişimci olarak en önemli motivasyonumuz, işletme sahiplerinin ve ekiplerinin gelişimine katkıda bulunarak, ülkemizin refahını ve yaşam standardını yükseltiyor olmak.

ActionCOACH bünyesinde sunduğunuz hizmetleri açıklar mısınız?

KOBİ’ler küreselleşen ekonominin Türkiye’deki lokomotifleridir. Bizim kuruluş amacımız işletmelerde girişimciliği geliştirmek ve desteklemek, iş fikirlerini oluşturup ticari hayata geçişlerinde onları, işletme sahibi, olmaya diğer bir deyişle girişimciliğe hazırlamak. İşletmeleri sürekli büyüme yönünde harekete geçirmek ve büyüme planlarını yapmalarına yardım etmek, yönetim becerilerinin ve kurumsal etkinliklerinin gelişmesinde rol oynamak, esnaf ya da tekniker kültüründen profesyonel kültüre geçmelerini sağlamak. Türkiye’de hızla büyüyen ve gelişen iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde işletmelerin yanında olmak ve onların rekabet avantajını artırmak, işletmelerin dünyaya ve farklı piyasalara açılmasında onlara destek olmak, yol göstermektir.
ac-ekip-22

Odaklandığınız koçluk konuları nelerdir?

ActionCOACH Türkiye Ofisi Kurucu Ortağı Ayşegül Akşak koçluk konularını şu şekilde özetliyor: “İşletmeler ile 7 ana konuda çalışıyoruz: Pazarlama, satış, finansal okuryazarlık, ekip Kurma ve istihdam, sistem oluşturma, liderlik ve iletişim becerileri, iş geliştirme ve müşteri hizmetleri olarak ana başlıklarımız olduğunu söyleyebiliriz.

Firmalar için karlı ve hızlı satış sonuçları yaratmak, yeni Dünya’da güçlü pazarlama stratejilerini geliştirmek,  üretim, tedarik bunlarla ilgili tüm iş akışları, finans, sistem, ekip yönetimi, liderlik alanında her ticari işletmenin büyüme vizyonlarına ve karlılık hedeflerine uygun hizmet etmek ve onlarla omuz omuza yürümek için çalışıyoruz.

Kısaca vermiş olduğumuz koçluk iki temel başlıkla da özetlenebilir. Birebir İşletme koçluğu ve Grup Koçluğu. Birebir Koçluk hizmeti bir anlamda özel derse benzetilebilirken, Grup Koçluğunu da Dersane eğitimine benzetmek mümkün. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak eğitimler ile işletmelerin değişen piyasa koşullarına daha rahat ayak uydurmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini amaçlıyoruz.’”

ac-ekip

Ayşegül Akşak, Özge Toraman ve Gülnur Değer

Firma olarak sektördeki iddianızı veya farklılığınızı açıklar mısınız?

Türkiye’de gelişen ekonominin öncüleri KOBİ’lerdir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme istiyorsak, iş dünyasının yüzde 99’unu oluşturan işletmelerin iş yapma becerilerinin de arttırılması gerekmektedir.  ActionCOACH metodolojisi sonuç odaklı çalışmayı hedeflemektedir ve firma ile belirlenen hedeflere ulaşma başarımız yüzde 92 oranındadır bu en önemli farklılıklarımızdan biridir. Bunun yanı sıra işletme koçunun bir İşletme ile çalışmasının bir kaç amacı vardır. Bunların en önemlisi çalışmanın en başında netleştirilen konularda İşletmeyi belirlenen hedeflere ulaştırmaktır. ActionCOACH’tan koçluk hizmeti alan her şirkette rakamsal sonuç değişiminin yanında daha da önemlisi şirketin iş yapma kültürü de değişir.

Şirketler veya bireyler koçluk için başvurduktan sonra nasıl bir süreç içerisine girecekler?

İşletme dünyasının temposu yoğunlaştıkça, rekabet git gide artıyor ve sektörünüzdeki değişikliklere yetişmek gittikçe zorlaşıyor. Bu ister pazarlama ve satışlardaki yenilikler olsun, ister yönetim stratejileri alanında olsun hiç değişmiyor. Artık işletme koçuna sahip olmak lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi.

Her işletme sahibiyle odaklandığımız noktalar farklı ve kendine özel, çünkü her işletmenin DNA’sı farklı. Öncelikle firmayı daha iyi analiz edebilmek için bazı anketler yapıyoruz. Bunu bir sporcu antrenörün sporcuyu detaylı analiz edip antrenman, besin takviyeleri ve kritik vücut kaslarını geliştirerek sporcuyu iyiden mükemmele taşıması gibi düşünebilirsiniz. Bu süreç sonucunda firmanın hangi departmanında ne gibi sorunlar var, neler doğru neler eksik tüm bulgulara ulaşabiliyoruz. İşletmenin mevcut durumunun fotoğrafı çekildikten sonra firma sahibi/sahipleri ile oturup var olan durum üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz ve yeni hedefler belirliyoruz. Danışmanlıktan farklı olarak biz iyileştirici bir reçete verip bırakmıyoruz, belirlenen hedeflere, işletmeye özel çıkarılan yol haritasında bir sporcu antrenörü gibi birlikte ilerliyoruz, tüm süreçte işletme sahibi ile kol kola yürüyoruz diyebiliriz.

11139004_825208207550036_8876589859909676697_n

İşletmeler koçluk hizmetleri alarak nasıl faydalar elde edebilirler?

ActionCOACH İşletme Koçları ile çalışan işletmeler aşağıda belirtilen faydaları elde ederler:

  • Daha verimli çalışmanın yollarını gösteririz.
  • Karlılığınızı arttırmanın yollarını gösteririz.
  • İşletmelerin etkili ekipler oluşturmasına yardımcı oluruz.
  • İşletme patronlarının tutkularını yeniden keşfetmelerine yardımcı oluruz.
  • Motivasyon iş koçunuz ile yürüteceğiniz çalışmanın her aşamasının temelini oluşturur.
  • Genel ekonomi ve sektörlerdeki değişiklikleri takip etme konusunda destek olur.
  • ActionCOACH, hesap verebilir bir düzen yaratmanıza yardımcı olur.
  • ActionCOACH, ikinci bir uzman görüşünü işletmelere sunar.

Ağaçları görmek için ormana kuş bakışı bakabilmek gerekir. Aksi takdirde ormanın arkasında çıkan yangın firma sahibinin yüzünü yalayana kadar haberi olmayabiliyor. Biz balık verip anlık ihtiyaçları gidermek yerine işletme sahibini özgürleştirmeyi hedefliyoruz.

AC-11

Yeni iş kurmak isteyen girişimciler için önerileriniz nelerdir?

ActionCOACH Türkiye Ofisi Kurucu Ortağı Gülnur Değer, planlamanın son derece önemli olduğuna değiniyor : “Girişimcilerin işleri ile ilgili en baştan doğru kararlar almaları çok önemlidir. Yapmayı düşündükleri işin gerektirdiği teknik bilgi ve donanım dışında, bir girişimcinin sahip olması gereken pek çok yetkinliğe de sahip olmaları gerekmektedir. Ürünü iyi seçmek, doğru konumlandırmak, rakipleri iyi incelemek, pazardaki hangi açığı doldurmak istedikleri, hedeflerinin ne olduğu gibi sorulara çalışmaları gerekmekte. Önceden planlanmamış her aksiyonun girişimcilik yolculuğunda zaman ve para kaybettireceği bilinmeli, bu yüzden iş kurmadan önce çok iyi çalışılması gerektiğini düşünüyoruz.

Türkiye’de açılan işletmelerin ilk 5 yılda yüzde 65’inin, ilk on yılda da yüzde 25’inin kapandığını biliyoruz. Açılan her 10 restoranın 9’unun ilk yıl içinde kapandığını da. Tüm bu olumsuz girişimler, hem kişilerin maddi manevi eksilmesine hem de milli servetin yok olmasına neden oluyor. Bunun için yapılması gereken ise önceden planlama yapmak ve doğru adımları atmak.

Bu süreci seyahat öncesi yapılan ön çalışma gibi de düşünebiliriz, nereye gideceksiniz, nasıl gideceksiniz orada nelere ihtiyacınız var? Her seyahat öncesi hazırlık yapmak gerekiyor, bunun gibi iş kurmadan öncede sıkı bir planlama bu işin olmazsa olmazı.

Biz ActionCOACH olarak girişimcilere bu planlama sürecinde destek oluyoruz, onların doğru adımları atmalarını sağlayarak, zaman ve para kaybı yaşamadan ilerlemelerini sağlıyoruz.”

İşini büyütmek isteyen girişimcilere önerileriniz nelerdir?

İşletmenizi ister kendiniz yönetin isterseniz yönetmesi için birini işe alın, başlıca bir tane amacınız var o da işletmenizi karlı bir şekilde büyütmek. İşletmenizin ölçeğinden bağımsız olarak bu amacı gerçekleştirmek günümüz iş dünyasında gün geçtikte zorlaşıyor. 20 yıllık tecrübemiz, bir işletmenin ancak doğru yönetilirse başarılı olup, büyüyebildiğini gösteriyor. Bu nedenle bir işletmenin doğru bir şekilde nasıl yönetileceğini bir işletme sahibinin bilmesinin son derece hayati olduğunu biliyoruz.

Bunun yanı sıra sadece bilginin artması ile büyüme artışının sağlanamayacağını da hatırlatmak isteriz. İşinizle ilgili bütün bilgileri bilmeniz yeterli olmaz çünkü bilgi doğru şekilde kullanılamazsa katma değer yaratmayan bir ham maddedir. İşletme sahiplerinin başarısız olma nedenlerinin başında da, eskiden işe yaramış doğru bildiklerinin, başarılı olmak adına tekrar tekrar kullanılması gelir. Bu da çokça zaman ve para kaybetmelerine denen olur.

Biz bu durumda işletme sahiplerinin işlerine farklı bir bakış açısı ile tekrar bakmalarını sağlayarak onların, doğru bildiklerini tekrar değerlendirip, bilmediği için denemedi fırsatları da fark ettiriyoruz.

22123_838002112937312_3119595320425457541_n

Bazı örnekler verebilir misiniz?

İlginç örneklere rastlıyoruz. Terzi gibi her işletme için özel çalıştığımız için bu süreç bizi de sürekli besliyor. İşletme sahibi şirketini ilk kurduğunda işin tekniğini öğrenerek sıfırdan oluşturuyor her şeyi. Zamanla ekipler oluştursa bile ekiplerine teslim olmakta zorlanıyor. Bir müşterimizin seans esnasında kalkıp, ustabaşına müdahale edip üretim hattındaki makinenin somununu sıkıp geldiğine şahit olduk. Nedenini sorduğumuzda “Bunu ustabaşının yapabileceğini biliyorum. Ama ben daha iyi ve hızlı yapıyorum” dedi. Yani bu tür detaylardan bile patron olmasına rağmen kendini sorumlu görüyor. Ekiplerini eğitmek, kurmaylarını belirlemek ve o sorumluluğu paylaşmak konusunda ise bir stratejisi yok. Hatta belki de güven duymakta sorunu var. İşletme koçluğu “aynalama” yaparak, bu davranışının sonuçlarını, verimliliğe olan katkısını ya da zararını işletme sahibine fark ettirir.

Yakın zamanda olacak ücretsiz eğitime katılmak isterseniz şuradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki videolara da örnek olarak bakabilirsiniz:

 Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*