14 Kasım 2018

Dünya Genelindeki B2C Harcamaları 2014’te 1,5 Trilyon Dolara Ulaşacak

2012’de ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkan B2C harcamaları, geçtiğimiz yıl daha da arttı ve 1,248 trilyon dolarlık bir seviyeye ulaştı. 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18’lik bir artış olduğu görülüyor.

Emarketer’ın yaptığı araştırmaya göre, B2C harcamaları 2014 yılında yüzde 20,1 artarak 1,5 trilyon dolara ulaşacak. B2C harcamalarının bu oranlarda artmasının arkasında yatan nedenler arasında artan mobil ticaret harcamaları, gelişmiş kargo ve teslimat sistemleri ve ödeme sistemlerinin zaman içerisindeki gelişimi gösteriliyor. Bunun yanı sıra büyük markaların uluslararası pazarlara yönelik yaptıkları çalışmaların da B2C harcamalarının artmasında olumlu bir katkısı bulunuyor.

Yıllara göre harcamaların artış oranlarına bakıldığında ise 2014’te sonra bir düşüş olduğu görülüyor; ancak dünya genelindeki B2C harcamalarının 2016 yılında 2 trilyon doları geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre bakıldığında B2C harcamalarının 2013 yılına kadar en yüksek olduğu yerin Kuzey Amerika olduğu görülüyor; ancak 2014’te bu durum değişecek ve Asya Pasifik bölgesi birinciliği eline alacak gibi görünüyor. 2014 yılında Asya Pasifik bölgesindeki B2C harcamalarının 525 milyar doların üzerine çıkması beklenirken, Kuzey Amerika’da bu harcamaların 482 milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

2014 bc2 harcamalar

2017 yılına gelindiğinde Asya Pasifik’teki B2C harcamalarının 1 trilyon doların üzerine çıkacağı ön görülürken, Kuzey Amerika’daki harcamaların bu bölgenin gerisinde kalarak 660 milyar dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

Ülkelere göre artış hacmine bakıldığında ise Çin’de 2012 yılında yüzde 93’lük bir artış olmuşken, bu oranın 2014 yılında yüzde 63,8 seviyelerinde olması bekleniyor. 2014 yılı üzerinden değerlendirmeye devam edecek olursak, Çin’i yüzde 45,1’lik bir artışla Endonezya ve yüzde 31,5’lik artışla Hindistan’ın takip edeceği ön görülüyor.

Asya Pasifik bölgesindeki internet kullanıcılarının dünya genelindeki internet kullanıcılarının yüzde 46’lık bir bölümünü oluşturuyor olması, bölgenin B2C harcamaları sıralamasında birinci sırayı çekiyor olmasının en büyük nedeni olarak gösterilebilir. Dünyanın yüzde 46’lık bir internet kullanıcısını oluştursa da bu rakam bölgedeki nüfusun sadece yüzde 16,9’luk bir bölümüne eşit.

Sadece Çin’in dahi 618 milyon internet kullanıcısı olduğunu göz önüne alacak olursak Asya Pasifik’in B2C harcamalarında pazarı domine edecek olması aslında çok da sürpriz olmayacak diyebiliriz.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*