12 Kasım 2018

“Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” Yürürlüğe Girdi

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi her geçen gün büyüdüğü gibi, özellikle internet sektöründeki başarılı olmuş girişimlerin adını da daha sık duyar olduk. Ancak bu süreçte yatırım alan girişimlerin şansı oldukça yüksekken, iyi bir iş fikrine sahip olup da herhangi bir mentor ve yatırımcı desteğine sahip olamayan girişimciler, bu yarışta ister istemez geride kalabiliyor.

Bu doğrultuda hem yatırımcıyı hem de girişimciyi destekleyen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı, “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” adı altında yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine yardımcı olacak.

“Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel katılım yatırımcılarının ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Yatırım

Yatırımcıya yüzde 75’e kadar vergi muafiyeti geliyor

Sektör içerisinde “Melek yatırımcı yönetmeliği” olarak da adlandırılan kanun, geçtiğimiz Temmuz ayında taslak olarak sunulmuş ve yatırımcılara yüzde 75’e kadar vergi muafiyetinde bulunulacağı belirtilmişti. BKY (Bireysel Katılım Yatırımcıları) olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olmasını zorunlu kılan yasada, BKY lisansına sahip olabilmek için ise yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı olmasının gerekliliği vurgulanıyor.

Yönetmelikten öne çıkan bazı maddeler ise şu şekilde;

  • Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcıların lisans sahibi olması için iki yıl boyunca, yıllık gelirinin 200.000 TL, her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değerinin ise 1.000.000 TL ve üzerinde olması gerekiyor.
  • Tecrübeli yatırımcıların;  banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların KOBİ’lerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olması şartı aranıyor.
  • 5 yıl süreyle verilecek olan BKY lisansına sahip olan yatırımcılar, en fazla 10 anonim şirketine yatırım yapabilme şansına erişirken,  yatırım tutarlarının ise 20 bin TL ile 10 milyon TL arasında olması gerekiyor. Bu doğrultuda yatırım yapılacak girişimin toplam değerinin 10 milyon TL’yi aşmaması ve en az 50 çalışana sahip olması şart koşuluyor.
  • BKY’lerin yatırımlarının devlet desteğinden yararlanabilmesi için müracaatlarını akredite olmuş ağlar üzerinden gerçekleştirmeleri gerekirken, bir BKY’nin, birden fazla BKY ağına üye olabileceği belirtiliyor. Ancak, yatırımcı ağlarına lisanslı en az 5 yatırımcının üye olması da zorunlu tutuluyor.

Yönetmelikte yer alan diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

  1. Nevzat Korkut der ki:

    Merhaba, sanırım yazıda ufak bir yanlışlık olmuş. Yatırım yapılacak girişimin en az 50 çalışana sahip olması değil en fazla 50 çalışana sahip olması gerekir.

Fikrini söyle

*