16 Kasım 2018

Büyük Veriye Yatırım Yapmayı Planlayan Şirketlerin Sayısı Artıyor

büyük veri
Teknolojik gelişmelerin ardından ortaya çıkan büyük verinin işlenerek kullanılabilir hale gelmesi birçok marka için önemli bir hal almaya başladı. Markalar büyük veriyi etkin bir şekilde kullanıp, satışlarını artırabilecekleri gibi kullanıcılara da daha iyi bir online alışveriş deneyimi sunabiliyorlar.

İngiltere’deki pazarlamacılarla yapılan araştırmalarda pazarlama çalışmalarından büyük veriden yararlanmanın olumlu sonuçlar getirdiğinden bahsetmiştik.

Gartner’in yaptığı başka bir araştırmaya göre ise 2013 yılında büyük veriye yatırım yapan ya da zaten bu konuda çalışmalara başlamış olan şirketlerin oranı %64 seviyelerinde. 2012 yılında bu oranı %58’lerdeydi.

720 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada büyük veriye yatırım yapanların oranı %30’ken, önümüzdeki yıl bu alanda çalışmalar yapacağını söyleyenlerin oranı ise %19 olarak görülüyor. İki yıl içinde büyük veriyi kullanmaya başlayacak olan kesim ise %15’lik bir bölümü oluşturuyor. Bu katılımcılar arasındaki %8’lik bir bölüm ise bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmakta olduğunu belirtiyor.

2013’ün sonunda IT harcamalarında büyük veri 34 milyar dolarlık bir paya sahip olacak olsa da halen birçok şirket, büyük veriyi kendi stratejilerine nasıl adapte edeceği konusunda kararsız olduğunu söylüyor.

Araştırmaya katılanların %20’si pilot denemeler yapmakta olduğunu belirtirken, %18’lik bir bölüm bu konu üzerinde bir strateji geliştirdiğini söylüyor ve araştırmaya katılan şirketlerin %19’u ise büyük veri konusunda bilgi topladığının üzerinde duruyor.

Büyük veriyi kullanmak için araştırma yapan markaların %49’u şirket verimliliğini artırmak için bu çalışmaları yaptığından bahsederken, %55’i müşteri hizmetlerini geliştirmek için büyük veriden yararlanmak istiyor.

Büyük veriyi etkin bir şekilde kullanan sektörlerin başında ise bankalar, servis sağlayıcılar ve medya iletişim kanallar yer alıyor. Medya iletişim şirketlerinin %39’u hali hazırda büyük veriyi kullanıyorken, bankalarda bu oran %34, servis sağlayıcılar da ise %32 oranında.

Ulaşım şirketlerinin %50’si önümüzdeki iki yıl içinde bu sistemi entegre etmek istediklerini söylerken, bu sektörü %41 ile sağlık, %40 ile sigorta şirketleri takip ediyor.

Bölgelere göre büyük veri kullanımına bakıldığında ise Kuzey Amerika %38 ile birinci sırada yer alıyor. Asya Pasifik şirketlerinin %45’i de önümüzdeki dönemlerde bu alana yatırım yapmayı planlıyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*