10 Aralık 2018

Global E-Ticaret 2015’te 1.4 Trilyon Dolara Ulaşacak

Cisco Systems‘in Ekonomi ve Araştırma Departmanının oluşturduğu bir rapora göre global e-ticaret gelecek 4 yıl boyunca yılda %13.5 artış göstererek 2015’te 1.4 trilyon dolara ulaşacak.

Online mağazaların global ticaretteki bu genişlemeden hemen yararlanması ve uluslararası satışları geliştirme yolunda adımlar atması gerektiğini belirten Cisco yetkilileri, 32 uluslararası online satış yapan mağaza ile görüşmeler yaptıktan sonra, global olmaya karar veren firmaların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini ve yaşayacakları sıkıntıları da raporlarına eklemişler.

Cisco yetkilileri, uluslararası satış yapmaya karar veren bir mağazanın atacağı ilk adımın hangi ülke ya da bölgeye hizmet vermek istediğine karar vermesi olduğunu belirtiyor.

Global Eticaret

Ülke seçimi yaparken en önemli etkenin o ülkeden halihazırda gelen kazanç olduğunu ekleyen yetkililer, o bölgenin alt yapısının hizmeti vermek için minimum gereksinimleri karşılayıp karşılanmadığının da araştırılması gerektiğinin altını çiziyorlar. Ürünün o ülkedeki popülerliği ve bölgenin e-ticarete hazır olup olmaması, ülke seçiminde önemli olan diğer etkenler olarak belirtiliyor.

Online mağazaların var olan ürünlerini yerel zevklere göre değiştirip değiştiremeyeceklerini ya da o bölgeye özel ürün oluşturup oluşturamayacaklarını da belirlemeleri gerektiğinin altını çizen Cisco yetkilileri, marka yönetimi, teknolojik altyapı, web sitesi gibi fonksiyonların firmanın ana merkezinden yapılması gerektiğini iletirken, yerel deneyim gerektiren yerel anlaşmalar, banka ilişkileri ve pazarlama faaliyetlerinin yerel bir ekip tarafından yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Her ülkenin kendine has bir online alışveriş yapısı olduğunu ileten yetkililer, tek bir sistem ile bütün ülkelerdeki müşterilerin memnun edilmesinin olanaksız olduğunun altını çiziyorlar.

Cisco’nun raporunda bilgisayar ağı ve yazılımları konusunda da yerel uzmanlardan yararlanılması gerektiği belirtiliyor. Özellikle para birimi dönüştürmelerinde ve diğer ülkelere verilen online hizmetin hızlılığının sağlanmasında yerel teknoloji merkezlerinin kullanılmasının daha etkin olabileceği raporda iletilen başka bir konu.

Cisco raporunda, her ne kadar yerelden globale geçmenin oldukça meşakkatli bir iş olduğunu vurgulasa da, globalleşmeden kazanılabilinecek olan gelirin bu risk ve çabaya değeceğini belirtiyor. Cisco, 2015’te ABD, İngiltere ve Japonya’nın global satışların neredeyse %53’üne hakim olacağını, fakat İspanya’nın %37, Brezilya’nın %29 ve Çin, Rusya ve Meksika’nın %26’lık büyüme payları ile 2015’e kadar global e-ticarette söz sahibi olacaklarını iletti.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*