13 Aralık 2018

İngiltere’de Mobil ve Video Pazarlamanın Önemi Artıyor

comScore tarafından paylaşılan bir rapora göre, İngiltere’de mobil reklamların ve video izlenimleri arasındaki reklamların önemi gitgide artıyor.

Raporda belirtildiğine göre, İngiltere’deki her 4 akıllı telefon kullanıcısının 1’ine mobil reklamlar gösterilirken, her 4 video izleyicisinin 3’üne video reklamları gösteriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda mobil ve video reklamlarının pazarlama uzmanları için değerinin ve kullanımının hızla arttığına değinen comScore Pazarlama Çözümleri Direktörü Mike Shaw, bu reklamların henüz online display reklamları ile aynı düzeye gelmediğini, ama gelecek yıllarda hızla büyüyeceğinden emin olduklarını belirtti.

İngiltere’de 5.4 milyon akıllı telefon kullanıcısının (toplam akıllı telefon kullanıcı oranının %25’inin) mobil reklam gördüklerini hatırladıkları raporda belirtilirken, bu oranın 3 ay öncesine göre %27.7 artış göstermiş olduğu bilgisi paylaşılıyor.

33.7 milyon online video izleyen tüketici kitlesinden 21.2 milyonuna video reklamlarının gösterildiği de raporda belirtilirken, bu oranın toplam video izleyicisinin %63.1’ine denk geldiği ekleniyor.

Raporda 15 ve 24 yaş arası grubun neredeyse %70’inin online video reklamlarına maruz kaldıkları bilgisi paylaşılırken, bu oranın diğer yaş gruplarına kıyasla en yüksek oran olduğu belirtiliyor.

25 ile 34 yaş arası tüketicilerde bu oran %65.6 iken, 35-44 yaş arasında %62.8 olarak iletiliyor.

Mobil reklam gösterimlerinde en yüksek reklamları hatırlama oranı %31.6 ile 15-24 yaş arası grupta olduğu raporda paylaşılıyor.

25 ile 34 yaş arası grup %29.6 ile 15-24 yaş arasına oldukça yakın iken, 35 ile 44 yaş arasında mobil reklam gösterimi hatırlama oranları %25.1 olarak belirtiliyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*