19 Haziran 2018

Düşük Karlılık İşyerlerinin Günlük Fırsat Kullanımlarını Azaltıyor

Fırsat sektörü ile işbirliği içerisinde hizmet sunan işyerleri, çoğunlukla gerçekleştirdikleri fırsatı yeni müşteri kazanımları adına yapılmış bir pazarlama masrafı olarak görmekteler.

Birçok işyeri bu anlamda yapılan işbirliğinin yararlı olduğunu düşünürken, Yipit ve Susquehanna Financial Group tarafından yapılan bir araştırma, buna rağmen işyerlerinin ikinici kez fırsat yayınlama konusunda çekinceleri olduğunu öne sürüyor.

ABD’de fırsat firmaları ile işbirliği yapan 100 işyeri ile yapılan araştırmaya göre, fırsat sunan işyerlerinin %80’i gerçekleştirdikleri fırsatın geri dönüşümünden oldukça memnun.

Buna rağmen işyerlerinin %52’si gelecek 6 ay içerisinde tekrar fırsat yayınlamayı düşünmediklerini belirtiyorlar.

Peki oldukça yüksek memnuniyet oranlarına rağmen, firmalar tekrar fırsat yayınlamaktan neden kaçınıyor?

Fırsat yayınlayan kesimin %20’si tüketicilerin yeniden işyerlerine gelme oranlarının düşük olmasının bunun sebeplerinden olduğunu belirtirken, firmaların sadece %10’u fırsatların iyi bir ciroya yol açtığına inandıklarını paylaşıyorlar.

Aynı firmanın 6 ay içerisinde üst üste fırsat sunması tüketicilerin indirimli ürünlere alışarak tam fiyat ödemek istememeleri sonucunu da doğurabileceği düşünülürse, firmaların yaklaşımları aslında anlaşılabilir.

Araştırmanın asıl ilgi çeken bölümü, fırsat yayınlayan firmaların fırsatların geri dönüşümleri hakkında paylaştıkları bilgiler.

Firmaların %45’i fırsatlarla yeni müşteri kazanımlarının arttığını belirtirken, %26’sı fırsatların gazete, televizyon gibi geleneksel reklam türlerinden daha iyi bir pazarlama yolu olduğuna inanıyor.

Araştırmaya göre, işyerlerinin %52’si gelecek 6 ay içerisinde tekrar fırsat yayınlamayacaklarını belirtirken, %24’ü gelecek 6 ay içerisinde bir kez, %23’ü ise 2 ya da daha fazla defa fırsat yayınlamayı planladıklarını belirtiyorlar.

Araştırma, fırsat sektöründe işyerlerinin memnuniyet oranlarını arttırmak için firmaların daha fazla çabalamaları gerektiğini, fırsat sektörünün devamlılığı için bunun şart olduğunu belirterek sona eriyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*