13 Kasım 2018

E-Fatura Maliyetleri Düşürüp Rekabet Gücünü Artırıyor

arsiv - Kopya

 

Şirketlere dijital dönüşüm hizmetleri veren TÜRKKEP, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Denetim ve Uyum Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen izin doğrultusunda servislerine E-Fatura hizmetini de ekledi.

E-ticarette dijital dönüşümün yeni adımı olan E-Arşiv Fatura uygulaması ile şirketler fatura ve posta ücreti ödemekten kurtuluyor. E-Arşiv Fatura ile firmalara denetim, tasarruf, işlem hızlılığı ve hızlı bilgi akışı kolaylığı geliyor. 2014 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan e-ticaret siteleri 2016’ya kadar E-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda bulunuyor.

 

Baskı, arşivleme ve posta ücretleri kasada kalıyor

E-Fatura uygulamasından mükelleflerinden gönüllü olarak E-Arşiv Fatura göndermek isteyenler ve gönüllü olarak e-Fatura düzenlemek isteyenler faydalanabiliyor. Özellikle de faturaları 10 yıl boyunca fiziki ortamda saklamak zorunda olan işletmeler, GİB tarafından tebliğ edilen 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebiliyor. E-Faturaya geçen kurumlar kâğıt fatura basımı, postalanması ve arşivlenmesi gibi gider kalemlerinden kurtuluyor.

 

Print

Tüm işlemler e-ortama taşınıyor

Milyonlarca kâğıt faturanın elektronik ortamda saklanması faturaları fiziki olarak arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kağıt tasarrufu aynı zamanda ormanları koruyarak enerji tasarrufu sağlıyor ve karbon emisyonlarını azaltıyor.

 

Tüketiciler memnun kalıyor

E-Arşiv Fatura ile tüketiciler alışveriş yaptıklarında, faturaları cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderiliyor. E-faturalar yasal olarak geçerli bir belge olarak saklanabiliyor ve kredi kartı satış bilgileri e-fatura ile eşleştirilebiliyor. E-Arşiv Fatura mükellefleri T.C. Kimlik Numarası sahibi tüm bireylere, Kayıtlı E-Posta (KEP) ya da Standart E-Posta (SEP) üzerinden imzalı ve irsaliye yerine geçen bir belge olarak E-Arşiv Faturası gönderilebiliyor.

 

Yuksel+Samast

 

Rekabet gücü için e-dönüşümü benimsemek şart

Dijital dönüşüm maliyetleri azaltıp rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: ”E-dönüşüm kültürel bir dönüşümü de gerektiriyor. E-dönüşüm kamu, özel sektör ve bireylerin ortak bir paydada birleşerek hayata geçireceği kültürel bir transformasyon gerçeklemezse ütopya olarak kalacaktır. Bu dönüşümü hızlandırmak için yasal düzenlemesi yapılmış, yapılan e-hizmetler ve çözümlere ilişkin farkındalık oluşturmak gerekiyor. Faydalı uygulamalar, kaliteli çözüm ve hizmetler, uygun maliyetlerle sunulduğunda çok çabuk kabul görüp yaygın olarak kullanılıyor.”Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*