16 Aralık 2018

Ekonomik Büyümenin %20’si İnternetten

Paris’te düzenlenen eG8 Forum‘unda bugün McKinsey’in internet verilerileri konuşuldu.

McKinsey’in G8 ülkeleri, Çin, Hindistan, Brezilya, İsveç ve Güney Kore üzerinde yaptığı ve internetin ekonomiye katkılarını inceleyen araştırmasından oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre internet Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) %3’ünü oluşturuyor. Bu rakam tarım ve iletişim sektörlerinin yukarısında.

İnternet üzerinde elde edilen bir başka veri ise son 5 yıldaki ekonomik büyümenin %20’sinin internet sektörü kaynaklı olduğu. İnternet, sona ermesine sebep olduğu her işe karşılık 2.6 yeni iş alanı üretiyor.

İnternet, 2004-2009 arasında gelişmiş ülkelerin GSMH’sine %21 katkı sağladı Bu rakam 1999-2004 arasında %10 olarak belirlenmişti.

İnternetin GSMH’deki payı %3.4 Bu rakam tarım, eğitim ve madencilik sektörlerinin yukarısında. Emlak sektörü %11 ile en yüksek paya sahipken, finans ve sağlık gayrisafi milli hasılaya büyük getiri sağlayan diğer sektörler.

Araştırmaya katılan ülkeler arasinda internetin GSMH üzerindeki etkisi %0.8 ile 6.3 arasında değişiyor


İnternetin katkısının en yüksek olduğu ilkeler İsveç ve İngiltere iken İtalya, Rusya ve Brezilya’da bu katkı en aşağılarda.

İnterneti kullanan küçük işletmeler kazanıyor


12 ülkede 4800 küçük ve orta ölçekli ticaret ve endüstri firmalarından alınan verilere göre, interneti etkin kullanan firmaların büyüme hızı kullanamayanlara göre oldukça yüksek. İnterneti etkin kullanan %27’lik kısmın son 3 yıldaki büyüme hızı %13’lerde.

İnternetin katkılarının açıkça belirlendiği ve çarpıcı rakamların yer aldığı bu raporla, interneti etkin kullanmanın önemi de açıkça vurgulanmış oluyor.

Daha ayrıntılı verilere ve yorumlara McKinsey’in raporundan ulaşabilirsiniz.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*