13 Aralık 2018

İngiltere Online Reklam Harcamaları da Artışta

Pekçok firmanın her geçen gün pazarlama bütçelerinin daha büyük bir kısmını online reklamlara harcamaya başladığı araştırmalar ile ortaya çıkan bir gerçek.

Tüketicilere online mecralarda ulaşabilmenin rahatlığı ile online pazarlamaya yönelen markalar, ülke bazlı reklam araştırmalarında sonuçların giderek değişmesine neden oluyor.

eMarketer tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, İngiltere online reklam harcamaları 2015 yılında toplam reklam harcamalarının neredeyse %40’ına denk gelecek.

2011 yılı itibarı ile İngiltere’deki toplam reklam harcamalarındaki büyüme hızının yavaşlayarak %3’e düştüğünü belirten eMarketer, buna rağmen online reklam harcamalarının sene sonuna kadar %11 oranında bir artış yaşayacağını öngördüklerini paylaştı.

Online reklam harcamalarının bu sene itibarı ile 7 milyar dolara ulaşacağını paylaşan eMarketer, 2012 yılında ise dijital reklam harcama oranının 2011’e kıyasla %12 artış göstereceğini açıkladı.

eMarketer tarafından paylaşılan oranlara göre, online reklam harcamalarındaki artış oranları 2015 yılına kadar çift haneli devam ederken, 2015’te %8 oranına düşecek.

Video reklamlarının bu artışlarda önemli pay oynayacağı da eMarketer tarafından belirtilirken, 2011 itibarı ile dijital reklamların toplam reklamlardaki payının %31.3 olduğu, 2015’te ise bu oranın %39.4’e yükseleceğinin öngörüldüğü araştırmada paylaşıldı.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*