13 Kasım 2018

En Güvenilir Reklam Formatı Arkadaş Tavsiyesi [Araştırma]

mobil reklam - Kopya - Kopya

Nielsen Global Reklama Güven Raporu açıklandı. Rapora göre arkadaş tavsiyeleri tüketiciler arasında en güvenilir reklam formatı olmaya devam ederken, markalı İnternet siteleri ikinci sırada yer alıyor. Geleneksel çevrim dışı reklam formatlarına güvenin ise özellikle Y kuşağı arasında halen yüksek olması dikkat çekiyor. Bu da markalar ile e-ticaret sitelerinin Facebook Messenger ve Whatsapp gibi sosyal ağlarda ağızdan ağıza yayılacak hikayeler yaratarak sosyal medya pazarlamasına önem vermeleri gerektiğini gösteriyor.

Arkadaş tavsiyesi %83’le önde

En güvenilir reklam formları bildiğimiz ve güvendiğimiz kişiler olmaya devam ediyor. Nielsen Global Reklama Güven Raporu (Nielsen Global Trust in Adversiting Report)’na göre 60 ülkedeki online katılımcıların %83’ü arkadaş ve ailelerinin tavsiyelerine güvendiklerini belirtiyor. Bu rakam 2013 yılında 58 ülkedeki katılımcıların %84 olan oranından bir puan düşük.

Edinilmiş online kanallar da güvenilir reklam formatları arasında yer alıyor. Markalı internet sitelerinde yer alan reklama güven 2015 yılında yüzde bir puan artışla %70’e ulaşarak hem en güvenilir reklam formatı sıralamasında ikinci oldu hem de bu sayede 2013 yılındaki sıralamasını korudu.

Tüketici ürün incelemeleri en güvenilir tanıtım

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı tüketicilerin görüşlerini paylaştıkları online bildirimlere güvendiklerini belirterek 2013’e göre yüzde iki puan kaybeden bu reklam formatını 2015 yılında üçüncü sıraya yerleştirdiler.

Ayrıca global katılımcıların yarısından fazlası (%56) üye oldukları e-posta bültenlerine güvendiklerini belirterek 2013 yılındaki aynı oranı ortaya koydular. Doymuş bir pazarda reklam etkinliğini en yüksek seviyeye çıkarmak için tek bir basit çözüm olmasa da tüketicilerin her gün kullandıkları medya platformlarında kendilerine sunulan reklamlar hakkında ne hissettiklerini anlamak iyi bir başlangıç.

En güvenilir reklam arkadaş tavsiyesi

 

Online reklam kampanyaları farkındalık yaratmıyor

Nielsen Expanded Verticals’ın Başkanı Randall Beard, “Reklam verenler tüketicileri online olarak takip etmeye başlamalarına rağmen online reklam kampanyaları işe yaramıyor çünkü herhangi bir farkındalık yaratmıyor ya da satın alma isteği uyandırmıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüketiciler içerik tüketiminde ve markalarla olan etkileşimlerinde artık hiç olmadığı kadar kontrolü elinde bulundurdukları için günümüzde reklamların akılda kalıcılığı ve etkinliğini başarılı bir şekilde arttırmanın tek yolu reklamın farklı ekranlar arasında uyandırdığı yankıyı anlamaktan geçiyor.”

Nielsen Global Reklama Güven Araştırması 60 ülkeden 30 bin online katılımcıyla gerçekleştirilerek 19 ücretli, kazanılmış ve edinilmiş reklam mecrasına ilişkin tüketici hassasiyeti ölçüldü. Sonuçlar tüketiciler arasında en fazla yankı uyandıran ve gelişim potansiyeline sahip olan reklam formatlarını ortaya koydu.

TV reklamları güvenilir, gazete ilanları düşüşte

Medyadaki devam eden parçalanmaya rağmen online formatlarındaki artış geleneksel (çevrim dışı) ücretli kanallara olan güveni yıpratmadı. Televizyon, gazete ve dergiler güvenilir reklam formatları olmaya devam ediyor.

Her 10 global katılımcıdan altısı (%63) televizyon reklamlarına tamamen ya da kısmen güvendiğini belirtiyor ve bu 2013’e göre yüzde birlik bir artış demek.

Gazete ve dergi reklamlarına duyulan güven ise televizyona göre daha az; tüketicilerin %60’ı gazete reklamlarına %58’i ise dergi reklamlarına güvendiğini belirtiyor. Bu rakamlar 2013 sonuçlarına göre gazete reklamlarında yüzde birlik dergi reklamlarında ise yüzde ikilik bir düşüşe işaret ediyor.

Mobil reklam yükselişte ve arama reklamları geriliyor

Ücretli ve mobil reklamlara olan güven 2013’ten beri istikrarlı bir seyir izliyor. Global katılımcıların hemen hemen yarısı online video reklamlarına (%48, 2013’e göre herhangi bir değişiklik yok). Arama motoru sonuçlarında sunulan reklamlara (%47, yüzde bir düşüş) ve sosyal ağlarda yer alan reklamlara (%46 yüzde iki düşüş) tamamen ya da kısmen güvendiklerini belirtiyor.

Her on global katılımcıdan yaklaşık dördü online banner reklamlara (%42, herhangi bir değişiklik yok) ve mobil reklamlara (%43, yüzde iki düşüş) güvendiklerini ifade ediyor. Katılımcıların hemen hemen üçte biri (%36, yüzde bir düşüş) mobil metin mesajı reklamlarına güvendiklerini belirtiyor.

CQUZ9gVWEAALrdZ

 

Çok kanallı reklam en iyisi

Beard bu sonuçları şöyle yorumluyor: “Dijital reklam ve ölçüm konusunda kendilerini giderek daha fazla rahat hisseden markalar dijital reklam harcamalarını istikrarlı bir şekilde arttırıyor. Ancak, televizyon formatları %85-90 ile halen en yüksek tek seferlik (yani reklam her izleyiciye sadece bir defa ulaşması) izleyici erişimine sahip.”

Bu bağlamda Beard’in hibrit yaklaşımdan yana olduğu görülüyor: “Dijital reklamlar hassas odaklı kampanyalar, reklam sunumu sırasında değişiklikler ve daha yaratıcı seçenekler gibi oldukça önemli yararlar sunsa da televizyonu terk edip tamamen dijital platforma kaymak herhangi bir pazarlamacı için çok cesur bir adım olur. En iyi yatırım getirisini elde etmek için hem çevrim dışı hem de online kanalların bir karışımından faydalanılmalı”.

TV ve dergi ilanları Y kuşağında hâlâ etkili

İnternet çağında reşit olan Y kuşağı (21-34 yaş arası) online ve mobil formatlara en yüksek güvene sahipken bunu çok yakın bir arayla X kuşağı (35-49 yaş arası) izliyor.

Y kuşağının yaklaşık yarısı online video reklamlarına (%53), sosyal ağlarda yer alan reklamlara (%51) ve online banner reklamlarına (%47) güvenirken yine Y kuşağında her 10 kişiden 4’ü (%41), mobil telefonlardaki metin reklamlarına güveniyor.

Y kuşağında çok kanallı reklam şart

Y kuşağının güveninin ortalamanın üstünde kaldığı reklam formatları sadece online ve mobil ile sınırlı değil. Söz konusu izleyici grubu aralarında televizyon, gazete ve dergilerinde bulunduğu 19 reklam formatı/kanalından 18’ine en yüksek güveni duyarken 19 formattan 16’sında dönüşüm sağlamaya en istekli grup olarak öne çıkıyor.

Beard’in konuyla ilgili yorumu ise şöyle: “Y kuşağı medyayı kendilerinden yaşça büyük karşıtlarından daha farklı tüketiyor. İçeriği ne zaman, nerede ve hangi cihaz ile izleyecekleri, dinleyecekleri ve okuyacaklarını konusunda daha fazla kontrol kullanıyor. Kuşaklar arası entegre ve çok kanallı bir yaklaşım en iyi seçenek olmakla beraber Y kuşağı söz konusu olduğunda bu yaklaşım reklamda öne geçmek için çok daha fazla önem kazanıyor.”

Y KUŞAĞI HEMEN HEMEN TÜM REKLAM FORMATLARINA EN YÜKSEK GÜVENİ DUYUYOR
Reklam Formatlarına Tamamen ya da Kısmen Güvenen Katılımcıların Oranı
Z Kuşağı (15-20 yaş) Y Kuşağı (21-34 yaş)        X Kuşağı(35-49 yaş) Bebek Patlaması Kuşağı(50-64 yaş) Sessiz Kuşağı(65+ yaş)
Tanıdığım kişilerin tavsiyesi 83% 85% 83% 80% 79%
Markalı internet siteleri 72% 75% 70% 59% 50%
Online yayımlanan tüketici yorumları 63% 70% 69% 58% 47%
Gazete makalesi gibi editoryel içerikler 68% 68% 66% 60% 55%
Televizyon reklamları 58% 67% 64% 55% 48%
Marka sponsorlukları 62% 66% 62% 52% 42%
Gazete reklamları 57% 62% 62% 55% 53%
Dergi reklamları 57% 62% 61% 50% 46%
Sinema öncesi reklamlar 54% 60% 55% 42% 31%
Televizyon programlarında ürün yerleştirme 51% 60% 56% 42% 39%
Reklam panoları ve diğer açık hava reklamlar 59% 60% 57% 46% 38%
Üye olunan e-postalar 54% 57% 56% 53% 54%
Radyo reklamları 51% 55% 57% 49% 42%
Online video reklamları 45% 53% 50% 37% 27%
Arama motoru sonuçlarında sunulan reklamlar 43% 52% 50% 41% 33%
Sosyal ağlarda yer alan reklamlar 45% 51% 47% 35% 26%
Mobil cihazlarda yer alan reklamlar (akıllı telefonlar, tablet cihazlar vs.) 42% 48% 45% 31% 20%
Diğer banner reklamlar 36% 47% 43% 34% 25%
Mobil telefonlarda yer alan metin reklamları 32% 41% 38% 27% 18%

 

 

Reklamın iyisi kötüsü olmaz

Nielsen’in araştırması güven ile dönüşüm sağlama arasındaki net bağlantı ortaya koyarken satın alma isteği söz konusu olduğunda güvenilirliğin her zaman için bir şart olmadığını da gösteriyor. Düşük güvenirliğe sahip formatların bile tüketicileri satın alma noktasına çekmede son derece etkili oldukları görülüyor.

Arkadaşlarının ve ailelerinin görüşlerine güvendiğini belirten aynı orandaki global katılımcılar en azından bazen (her seferinde %83) bu görüşler doğrultusunda dönüşüm sağladıklarını belirtiyor. Benzer bir şekilde, katılımcıların belirttikleri güven ve dönüşüm oranları markalı internet siteleri için de (her seferinde %70) aynı oluyor.

Reklamlar ürüne erişimi kolaylaştırmalı

Bu durum özellikle online ve mobil formatlar için geçerli. Katılımcıların belirttikleri dönüşümler arama motoru sonuçlarının sunduğu reklamlara (%47 güven; %58 dönüşüm sağlama), sosyal medyada yer alan reklamlara (%46 güven; %56 dönüşüm sağlama) ve mobil telefonlardaki metin reklamlarına (%36 güven; %46 dönüşüm sağlama) olan güvenlerini iki haneli bir oranda aşıyor.

Beard araştırmayla ilgili sözlerini toparlarken ürün ve hizmetlere kolay erişimin dönüşümü artırdığını söylüyor ve tüm reklamların erişimi kolaylaştırmaya yönelik olması gerektiğini vurguluyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*