14 Kasım 2018

İngiltere’de Küçük İşyerlerinin %32’si E-Ticareti Tehdit Olarak Görüyor

İngiliz araştırma firması Epson tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere’deki küçük ölçekli işyerlerinin %32’si e-ticaret fırsatlarını kullanmak yerine, bunu bir tehdit olarak görüyor.

Araştırmaya katılan firmaların büyük bir kısmının sosyal medya pazarlamanın işyerlerine sağlayabileceği katkılardan da habersiz olduğu araştırmada paylaşılıyor.

Epson, araştırmasında İngiltere’deki küçük çaplı işyerlerinin %78’inin online ticaret yaptıkları belirtilirken, firmaların %59’unun e-ticarette gelecek gördükleri araştırmada ortaya çıkıyor.

Epson araştırma yetkilileri, İngiltere’nin yayınlanan bu rakamlarla Avrupa’nın gerisinde olduğunu belirtirken, Avrupa genelinde e-ticareti fırsat olarak gören küçük ölçekli işyeri oranının %72 olduğunu paylaşıyorlar.

İngiltere’de bulunan küçük çaplı işyerlerinin %60’ının Twitter hesapları olduğu da araştırmada ortaya çıkarken, firmaların %42’sinin satışlarını arttırmak için sosyal medyayı nasıl kullanacakları konusunda bilgisiz oldukları belirtiliyor.

Araştırma yetkilileri, işyerlerinin online ticareti tehdit olarak görmelerinin onlar için kısa vadede bile oldukça olumsuz sonuçlar doğuracağına değinirken, firmaların bunun aksine e-ticaretin onlara sağlayacağı sonsuz büyüme fırsatlarından yararlanmaları gerektiğini savunuyorlar.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*