13 Kasım 2018

İç Girişimcilik Nedir, Girişimcilikle Arasındaki Farklar Nelerdir?

ic-girisimcilik-nedir-farklariİlk kez cümle içinde 1978 yılında geçirilen iç girişimcilik, belirli bir kurumsal yapı içerisindeki çalışanların kendi inisiyatifleri ya da gelen teşvikler doğrultusunda bulundukları şirketten ayrılmadan fikir ve proje üretmesidir. Buradaki esas nokta iç girişimcilerin şirketten bütünüyle bağımsız ya da bütünüyle ait olmamalarıdır.

İç girişimcilikteki esas amaç, şirketin kimliği paralelinde yeni bir fikir ve proje üretmek ve bu girişim sonucunda elde edilecek nihai karın firmaya geri dönüşünü sağlayabilmektir. İç girişimci kendini gerçekleştirme güdüsü, kendi alanını yaratma isteği, sorumluluk potansiyeli ve firmanın ondan talebi gibi sebeplere dayanarak bu süreci başlatabilir.

Bakış açısını pratiğe daha çok yakınlaştırarak anlatmak gerekirse iç girişimcilik, yeni bir fikir üretebilme ve bu fikri ve projeyi yeni modellere uygulayabilme yetisi yüksek olan çalışanların yeteneklerini yüzde yüz oranında şirket çatısı altında tutmaktır. Bu kalitatif birliktelik çoğu zaman iki taraf açısından da avantajlıdır. İç girişimci kurumsal bir destekle yürüttüğü çalışmalarının devamı için yatırımcı bulma çabasını minimumda tutar. Gerekli destek, firma tarafından verilir. Şirket açısından da hem kaliteli bir takım arkadaşı kaybedilmemiş hem de muhtemel bir başarı sonucunda kar elde edilmiş olur.

Günümüzde iç girişimciliğe fırsat tanıyan en büyük şirket internet devi olarak Google gösterilmektedir. Google, tüm çalışanların mesaide geçirdikleri zamanın yüzde 20’sini yeni bir girişim için kendilerine ayırmalarını makul görmektedir.

İç girişimciliğin önemi

İç girişimciliğin şirkete kattığı en büyük değer, şirketin varlığını daha uzun yıllara taşımasıdır. İç girişimci şirketinin daha karlı ve rekabetçi bir yapıya bürünmesinde önemli bir rol oynar. Popüler bir örnekle açıklayalım: Ken Kutaragi (Sony Yönetim Kurulu Eski Başkanı), şirketin ses laboratuvarlarında çalışırken kızına aldığı Nintendo oyun konsolunu geliştirebileceğini düşünür ve bir süre Nintendo şirketiyle de çalışır. Bu durum Sony tarafından fark edilir ve Kutaragi, şirketten kovulma noktasına gelir. Zamanın CEO’su Norio Ohga onun inovatif bakış açısını değerlendirir ve şirkette tutarak ondan maksimum verimi almaya karar verir. Kutaragi daha sonra şu an Sony’nin en güçlü alanlarından olan oyun konsolu sektöründeki silahı PlayStation’un, kurucularından olacaktır.

Farklara değinmeden önce benzerliklerinden bahsetmek gerekirse, iç girişimci ve girişimci doğaları gereği aynı temelde yer alırlar. Her iki karakter de öncü ve yenilikçi olmak çabası içerisindedir. Yeni pazar, model ve ürün konusunda ikisi de fırsat kovalar ve yakaladığı fırsatları net gelire döndürmeyi amaçlar. Riski almayı ve kaynak kullanabilme açısından pozitif değerlemeleri vardır.

İç girişimcilik ve girişimcilik arasındaki farklar

ic-girisimcilik-girisimcilik-farklari

Girişimcilik çoğu zaman yeni bir fikri ve projeyi hayata geçirmeye çabalamak üzerine kuruludur. Hatta girişimci kurduğu şirketle hiç var olmayan bir pazarı ya da iş modelini yaratmaya çabalayabilir. İç girişimci ise, girişimci gibi geliştirici değil daha çok güçlendirici şeklinde tanımlanabilir. Amacı şirketi güçlendirmek ve daha farklı gelir modelleri elde etmekle birlikte varlığını sürdürmesini sağlamaktır.

• İç girişimci muhtemelen hali hazırda yer aldığı sektöre yönelik bir çalışma gerçekleştirdiği için geçmiş deneyimlerinden faydalanabilir. Pazarın durumu, rekabetçi yapısı ve olası fırsatlar iç girişimci tarafından bilinmektedir. Bu tecrübe ona büyük avantajları da beraberinde getirebilir. Girişimci ise, fikrini iş modeline çevirdiği pazar hakkında detaylı bilgiye sahip olmayabilir. Bu süreçte bir mentor yardımıyla asgari seviyede bilgi edinebilecek olsa da, kendi edineceği tecrübeden yoksun olarak hareket etmek durumundadır.

• Yeni bir girişim adına ilk ve en gerçekçi başarı hiç şüphesiz aldığı ilk yatırımdır. Bu yatırımla projenin piyasada daha uzun soluklu olması için ciddi bir adım atılmış olurken, girişimciye de yakın ya da orta gelecekte kar elde etme olanağı tanır. İç girişimcinin fonu ise, içinde bulunduğu şirkettir. Dolayısıyla somut başarı daha az çabayla elde edilebilir. Bununla beraber yine aynı şirketin sahip olduğu kaynak ve kontaklar ürünün üretim, satış ve pazarlama süreçlerini de oldukça kısa tutabilir.

• İç girişimci ve girişimci farklılıkları arasında en belirgin olan aldıkları risklerdir. Girişimci attığı her adımda işletmeyle birlikte hareket etmiş olur. Herhangi bir başarısızlık durumunda zararı kendisiyle birlikte işletmesi görür. İç girişimcinin aldığı risk, kendi kariyeriyle doğru orantılıdır. İşler yolunda gitmediğinde büyük ihtimalle kesilecek fatura kar/zarar tablosuna göre değerlendirilir. En kötü ihtimalle kendine yeni bir iş bakmak zorunda kalabilir.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

  1. Girişimci olmak en büyük zorluk bence. bütün denemelere rağmen birçok engel karşımıza çıkıyor.

  2. Girişimcilikte en iyi millet Türklerdir
    Bknz: Çimentonun Kilosu 10 Lira olsa 🙂

Fikrini söyle

*