16 Kasım 2018

İstenmeyen SMS Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi: Elektronik iletiler için onay şartı

1 - Kopya

E-posta veya SMS yoluyla kullanıcılara mesaj gönderilmesi ile ilgili şartları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, kullanıcının onay talebine sessiz kalınması durumunda talep reddedilmiş sayılacak. MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’ndan Avukat Av. Murad Güdücü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliği’nin e-ticareti nasıl etkileyeceğini EticaretMag için değerlendirdi:

“Yönetmeliğin amacı elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek. Yönetmelik aynı zamanda gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına gerçekleştirmek amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla onay alınarak yapılan her türlü ticari iletişimi kapsıyor.”

Yeni yönetmelikte hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından önceden onay alınması gerekiyor.

Yönetmeliğin uygulanmayacağı iletiler:

  • Ancak, alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek bulunmuyor.
  • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmıyor. Ancak, bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmeti özendirmek veya bunların tanıtımını yapmak yasak.
  • Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değil. Bununla birlikte tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.
  • Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekiyor. Bakanlık, ayrıca onay alınırken dikkat edilmesi gereken hususları ve ticari iletilerde bulunması gereken hususları işbu yönetmelik ile netliğe kavuşturmuş bulunuyor.

 

Mobile mail. Hi-res digitally generated image.

Elektronik iletiler için onay şartı

Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekiyor.

Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer veriliyor. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebiliyor. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebiliyor.

Promosyonlar açıkça belirtilecek

Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer veriliyor.

Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilmesi gerekiyor. Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus iletide açıkça belirtilmeli. Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulmalı.

 

2

Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi

Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebiliyor. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılıyor.

Alıcının ret bildirimi imkanı her ticari elektronik iletide yer almalı ve Hizmet sağlayıcının müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresi vermeli. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanmalı.

Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorunda bulunuyor.

 

3

Aracı hizmet sağlayıcıların hukuki sorumluluğu

Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebiliyor.

Aracı hizmet sağlayıcı hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış içerikleri göndermek ve ticari elektronik iletinin oluşturulabilmesi, gönderilebilmesi, alınabilmesi, depolanabilmesi ve alıcıların bilgilerinin saklanabilmesi ve işlenebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım ile veri tabanı ve yönetim sistemini sağlamak zorunda. Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer vermek zorunda bulunuyor.

Ancak aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamıyor.

Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklıyor. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunuluyor.

Şikâyetler Bakanlık sitesinden yapılabilecek

Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veya yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılıyor. Şikâyetçi gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekiyor.

Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılıyor. Şikâyetçi ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabiliyor.

İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikâyet sonuçlandırılıyor. Ancak, gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim yapılıyor.

İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edilmesine imkân bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edebiliyor.

 

sms-spam-feat

Onay talebine sessiz kalınması durumunda talep reddedilmiş sayılıyor

Bakanlık, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri denetlemeye yetkili bulunuyor.

Bakanlık tarafından görevlendirilen denetim elemanları, her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetki sahibi. İlgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlü.

Bakanlık tarafından görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik iletileri gönderen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden istemeye yetkilidir.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*