18 Ekim 2018

Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Dönüşümün 2016’da Ekonomiye Katkısı 5 Milyar TL [Röportaj]

turkkep-kep-edönüşüm-kayıtlı_elektronik_posta-eimza (2)26 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” ile e-ticaret firmalarına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bulundurma zorunluluğu getirildi.

KEP’i e-ticaret şirketlerinde müşteriyi online alışverişe ikna eden ve firma itibarını artıran bir güven logosu olarak düşündüğümüzde, basılı faturaya dayalı kağıt israfını önleyerek 2016 yılı sonunda ekonomiye 5 milyar TL katkı sağlaması beklenen e-dönüşümün önemi daha iyi anlaşılıyor. KEP’in Türkiye’de e-ticaret hacmini nasıl artıracağını ve maliyetleri optimize ederek firmalara nasıl rekabet gücü kazandıracağını TURKKEP CEO’su Yüksel Samast’la konuştuk.

Kayıtlı elektronik posta e-ticaret nasıl katkı sağlıyor?

Bireysel KEP hesabı sahipleri de özel, ticari, hukuki tüm yazışma ve belge gönderimlerini ve alımlarını vakit harcamadan, güvenle, düşük maliyetle ve doğaya katkıda bulunarak yapabiliyor. Bireyler günlük hayatlarında KEP’i, e-ticaret siparişleri, banka talimatları, başvuru, dilekçe, kredi kartı hesap özeti dökümleri, kira kontratı yapma veya feshetme, abonelik başvurusu veya iptal işlemleri gibi birçok alanda kullanabiliyor. Bütün bunlar firmaların tepki süresini kısaltarak maliyetleri düşürüyor ve rekabet gücünü artırıyor.

E-döşümün e-ticaret somut getirisiyle ilgili rakam verebilir misiniz?

Şu anda 150 bini aşmış bulunan KEP adres sayısı, 2016 yılı sonunda 200 bini aşacak. E-imza sayısı ise 2,5 milyonu, e-Fatura ve e-Defter kullanıcı sayısı da 100 bine ulaşacak. Giderek hızla yaygınlaşan ve kullanımı artan e-dönüşüm uygulamalarının, resmi, ticari ve hukuki işlemlerin çok daha etkin ve verimli yürütülmesine, işlemlerin ve bürokrasinin hızlanmasına e-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasına ve hayatın kolaylaşmasına katkı sunuyor. E-dönüşüm uygulamalarının ekonomiye bu yıldan itibaren 5 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

“E-imza ve mobil imza sayısı 2016’da 2,5 milyona ulaşacak”

BTK verilerine göre, 2016 yılının ilk üç ayı sonunda toplamda 2.248.797 elektronik sertifika oluşturuldu. 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre, elektronik imza sayısında yüzde 12,2 ve mobil imza sayısında yüzde 1,7 oranında artış gerçekleşti. 2015 yılının ilk çeyreğinde toplam 1.389.124 elektronik sertifika oluşturuldu. Elektronik ortamda resmi, hukuki, ticari yazışmaların ve belge gönderimlerinin yasal geçerli ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile birlikte e-imza kullanımı da artmaya devam ediyor. E-imza sahiplerinin yüzde 20’sini 19-25 yaş arası, yüzde 40’ını 25-40 yaş arası, yüzde 40’ını 40 yaş ve üstü kullanıcılar oluşturuyor. E-imza kullanıcılarında yüzde 90’nın üzerinde memnuniyet olduğu görülüyor. Ülkemizdeki e-imza ve mobil imza sayısı toplamının 2016 yılsonunda 2,5 milyonu aşacağı öngörülüyor.

E-faturanın şirketlere katkıları büyük. Peki 2016’da ne kadar yaygınlaşacak?

2015 yılı sonu itibariyle e-fatura uygulamasına geçen ilave mükellefler ile toplam kullanıcı mükellef sayısı 48 bine ulaştı. E-fatura uygulamasına benzer bir uygulama olan e-arşiv faturaya 2.500 mükellef geçiş yaptı. Böylece e-fatura ve e-arşiv faturaya geçen mükellef sayısı toplamı 50 bini aştı. 2015 yılında ülkemizde toplam 100 milyon adet e-fatura oluşturuldu. 2016 yılında ise toplam oluşacak e-fatura âdetinin 500 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. E-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kâğıt tüketiminin azaltılması, kargo ve noter masraflarının düşürülmesi gibi tasarrufları da beraberinde getiriyor. Yeni yasal düzenlemeler ve teknoloji alanındaki gelişmeler fatura, defter ve arşiv gibi iş süreçlerinin de elektronik ortama aktarılmasına olanak sağlıyor. 2016’da e-fatura ve e-defter sayısının yaklaşık 100 bine ulaşması bekleniyor. E-dönüşüm uygulamalarının ekonomiye bu yıldan itibaren 5 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

Kamuda e-tebligat ve e-yazışmayla ilgili gelişmelerden söz eder misiniz?

KEP sisteminden beklenen faydaların elde edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması açısından kamuda yürütülen e-tebligat ve e-yazışma projeleri büyük önem taşıyor. Adli ve idari tebligatlar, ülkemizde 2015 yılında ilk defa e-tebligat olarak gönderilip alınabilmeye başlandı. E-tebligat uygulaması ile birlikte zamanında ve doğru tebligat yapılması yargı sürecinin hızlanması ve hak kayıplarının önemli oranda azalması bekleniyor. Fiziki tebligatlara göre yüzde 50’nin üstünde maliyet avantajı sağlayan e-tebligat uygulaması, on binlerce ağacı da kesilmekten kurtaracak, asgari 100 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Kamuda yürütülen bir diğer önemli proje olan e-yazışma projesi de 2015 yılında ilk defa başlatılarak kısa sürede önemli kurumlar tarafından uygulanmaya başlandı. EPDK tarafından ülkemizde ilk defa başlatılan özel sektöründe dahil edildiği e-yazışma projesi kapsamında, elektrik ve doğal gaz dağıtım ve perakende lisansı almış şirketlere, tüketici şikayetlerinin KEP sistemi üzerinden e-yazışma paketi (EYP) olarak gönderilmesi ve aynı şekilde cevaplarının da e-yazışma paketi olarak alınması uygulamasına geçildi.

“EPDK e-yazışma şartı getirdi”

EPDK, kendisine gelen bilgi edinme başvuruları ve tüketici şikâyetleri hakkında yazışmalarını e-yazışma paketi olarak Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden yapacak. EPDK, bu sayede posta yoluyla meydana gelecek gecikmelerin önüne geçmeyi ve istatiksel çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. E-yazışma ile ilgili gerekli bütünleşik çözümler ve hizmetler sağlayan yetkili KEP hizmet sağlayıcı kurumlardan biri olan TÜRKKEP, elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakendecilerine gerekli tüm e-dönüşüm çözümlerini tüm Türkiye’ye yaygın hizmet ağıyla ve tek elden sağlıyor.

Türkiye ve dünyayı karşılaştırırsak?

Türkiye’de pazar çok hızlı büyüyor ama bu normal; çünkü mevcut haliyle çok küçük bir pazar. Bunu yurt dışıyla karşılaştırdığımızda görüyoruz: Türkiye’de şu anda 150 bini aşan KEP adres sayısının 2016 yılı sonunda 200 bini aşacağı öngörülüyor. ABD’de 10 yıldır, Fransa ve İtalya’da 6 yıldır, Belçika, İspanya, Slovenya, İsveç, Avusturya gibi ülkelerde son birkaç yıldır, Almanya’da da 1 yıldır yoğun olarak kullanılan KEP sistemi milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda. Şu anda dünyada milyarlarca belge KEP sistemiyle gönderilip alınmakta. Örneğin, sadece İtalya’da kullanıcı sayısı 8 milyon 100 bini, yıllık ortalama gönderi sayısı 750 milyonu geçmiş bulunuyor. Ülkemizde, bu oranların çok kısa sürede aşılacağını bekliyoruz.

E-dönüşüm dijital dönüşümün bir parçası olarak aynı zamanda zihniyet meselesi

E-dönüşüm, bir yaşam kültürü ve hayat felsefesi. Kurumsal kültürde zihniyet değişikliği isteyen bu iş tek atımlık bir proje olmadığından süresi veya bitiş zamanı da bulunuyor. E-dönüşüm, kurumsal, profesyonel hayatın her alanında, her zaman varlığını ve etkilerini hissettiren bir hayat felsefesi olmalı. E-dönüşüm iş süreçlerinin daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağlarken, bir yandan da zaman, iş gücü ve maliyet açılarından önemli tasarruflar sağlıyor. Sadece teknoloji değil, hukuki ve kültürel boyutların da dahil edilmesiyle oluşturulan e-dönüşüm süreçleri sağlıklı sonuçlar veriyor.

Ancak telekom operatörleri gibi bazı büyük firmaların ıslak imzadan vazgeçmediklerini görüyoruz

Bu tamamıyla firmaların müşteri kazanma stratejisiyle ilgili. Hızlı müşteri kazanmak için gereken süreçler hızlı işliyor. Ancak müşterinin başka firmalara geçmesini zorlaştırmak için ıslak imza zorunluluğu tercih edilebiliyor.

turkkep-kep-edönüşüm-kayıtlı_elektronik_posta-eimza

E-yazışmanın e-ticaret şirketlerine katkısından söz eder misiniz?

E-yazışma girişimcilerin şirket kurarken ve geliştirirken tamamlamaları gereken bürokratik süreçleri hızlandırıyor. Aynı zamanda şirket işi iletişimle dış kaynak kullanımındaki çözümleri hızlandırıyor. E-yazışma uygulaması sayesinde kurum ve kuruluşlar arasındaki yazışmalar fiziksel ortama göre çok daha hızlı ve daha güvenli şekilde yapılabiliyor. Tüm yazışmalar KEP sistemi ile gönderici ve alıcı kimlikleri, gönderi, teslim ve erişilme zamanları ile birlikte içerik bütünlüğü kesin ve değiştirilemez olarak korunuyor. Tümleşik e-dönüşüm hizmetleri sunan güven kurumu TÜRKKEP, e-yazışma alanında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına gerekli tüm hizmet ve çözümleri sağlıyor.

Kamudaki e-dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. KEP ile gerçekleşen e-yazışma, e-dönüşümün önemli fazlarından biri. Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yazışmalar ile özel sektör kuruluşları arasındaki yazışmaların, kâğıdın ortadan kaldırılarak elektronik ortamda kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemiyle yapılmasını sağlayan e-yazışma uygulaması sayesinde günler, haftalar hatta bazen aylar süren bürokratik işlemler saniyeler seviyelerinde gerçekleştiriliyor.

Deliller sistem üzerinde “yasal delil” kapsamında 20 yıl saklanıyor

E-yazışma sayesinde, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda yapılan yazışmalar kâğıda dayalı fiziksel ortama göre çok daha hızlı, tasarruflu ve çok daha güvenli şekilde yapılabiliyor. E-yazışma uygulaması, bürokratik işlemlerin, özel sektörün kamu kurumlarına başvuruları, bilgi edinme ve tüketici şikayetleri gibi süreçlerin çok daha kolay, hızlı, tasarruflu ve güvenli yürütülmesine imkân sağlıyor. Geçen yıldan itibaren e-yazışmayı kullanmaya başlayan kamu kurumlarına ilave olarak her geçen gün birçok kamu kurumu hızla bu sisteme dahil olmaya devam ediyor. E-yazışma, KEP sistemi sayesinde gönderici ve alıcı kimlikleri, gönderi zamanı, teslim edilme zamanı, erişilme zamanı, taraflar arasındaki uyuşmazlık halinde delil olarak sunulabiliyor. Deliller sistem üzerinde yasal delil olarak 20 yıl süreyle saklanıyor.

Kağıt bürokrasisiyle karşılaştırırsak işlerimiz ne kadar hızlanıyor?

Birkaç haftada tamamlanan süreçlerin birkaç günde tamamlanması söz konusu. E-dönüşüm uygulamaları arasında yer alan e-yazışma hizmeti, kurumlar arası yazışma ve bilgi edinme süreçlerini kolaylaştırıyor, işleri hızlandırıyor. KEP sistemi ile gerçekleştirilen e-yazışma uygulamaları, kurumlara birçok avantaj sunuyor. Kâğıda dayalı fiziksel yazışma süreçlerinin geçmişte kalmasını sağlayan e-yazışma uygulaması ile istenilen belge ve bilgiler kurumlar arasında kolay, hızlı, güvenli ve yasal geçerli şekilde paylaşılabiliyor ve saklanabiliyor.

81 ildeki yaygın hizmet ağıyla e-dönüşüm hizmeti

Kamuda kullanımı zorunlu olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) entegrasyonu yapıldıktan sonra kurumlar arası e-yazışma hızlanarak, basit ve sorunsuz şekilde yapılıyor. Sistem, istenilen dokümanların yasal mevzuatlara uygun şekilde paylaşılmasına imkân tanıyor, fiziksel iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılmasına imkân veriyor. E-yazışma ile ilgili gerekli bütünleşik çözüm ve hizmetleri sağlayan yetkili KEP hizmet sağlayıcı ve güven kurumu olan TÜRKKEP, e-yazışma hizmetlerinin yanında, KEP, e-imza, e-saklama gibi diğer e-dönüşüm çözümlerini ve hizmetlerini 81 ilde, 160’a yakın yaygın bayiden oluşan hizmet ağıyla sağlıyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*