16 Aralık 2018

Mağazalar 2011 E-mail Pazarlama Bütçelerini Arttırmıyor

Forrester tarafından yapılan bir araştırmaya göre tüketiciye yönelik (B2C) satış yapan firmaların yarısı bu seneki e-mail pazarlama bütçelerinde artışa gitmiyor. İşletmeciden işletmeciye (B2B) satış yapan firmaların ise %63’ü bütçelerini sabit tutmaya karar vermiş durumda.

Raporda belirtildiğine göre, mağazalar bütçelerini sabit tutsalar bile e-mail pazarlama çabalarının gelecek 3 sene içerisinde daha etkin olacağına inanıyor. İş yerlerinin %43’ü gelecek 3 sene içerisinde daha etkin e-mail pazarlama kampanyaları sunacaklarını düşündüklerini iletiyor.

Forrester “How U.S. Marketers Use E-mail” (ABD Pazarlamacıları E-Maili Nasıl Kullanıyor?) raporunda perakende satış yapan firmaların e-mail pazarlama yöntemlerini kullanmada diğer sektörlere göre geride kaldığını iletiyor.

Forrester “How U.S. Marketers Use E-mail” (ABD Pazarlamacıları E-Maili Nasıl Kullanıyor?) raporu 252 pazarlama profesyoneli tarafından oluşturuldu.

Forrester’ın belirlediği etkin e-mail pazarlama yöntemleri ve araştırmaya katılanların verdikleri cevaplar ise şöyle;

  • Hatalı e-mail adreslerini silmek: Katılımcıların sadece %17’si e-mail listelerini temizliyor.
  • E-Mailinizi açmayan ya da mesajın üzerine tıklamayan müşterilerin adreslerini ayıklamak: Bu maddeyi uygulayan katılımcıların oranı da %17.
  • E-Mail üyeliği listesine kayıt olurken müşterilere ilgi duydukları ürün ya da alanları sormak: Raporda yer alan firmaların sadece %6’sı muhtemel ya da mevcut müşterilerine ilgilendikleri ürün ya da alanları soruyor.

Forrester Başkan Yardımcısı Shar VanBoskirk e-mail pazarlama yaparken e-mail listelerinin sürekli temizlenmesi ve ayıklanmasının oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Hatalı e-mail adreslerinin silinmesinin spam süzgecinden geçmeyi kolaylaştırdığını ileten VanBoskirk, e-maillerle ilgilenmeyen müşterilere ise farklı mesajlarla ulaşmaya çalışmanın iletişimi güçlendirebileceğini ekliyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*