17 Kasım 2018

Mehmet Şimşek: Güvenli Olmayan E-ticaret Şirketleri Bloke Edilecek

Güvenli olmayan eticaret siteleri kapanacakMaliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı basın toplantısında güvenilirlik konusunda sıkıntısı olan ve belirtilen şartlara sahip olmayan e-ticaret şirketlerinin bloke edileceğini duyurdu. Bakan Şimşek konuşmasında ayrıca, Hollanda’dan alınan bir program aracılığıyla internet üzerinden satış yapan tüm şirketleri tespit etme imkanına sahip olduklarını ve bu firmaların tüm aktivitelerini de kayıt altına alabildiklerini açıkladı.

Bloomberg HT’nin haberine göre Şimşek, bu uygulamayı Türkiye e-ticaret sektörünün önünü daha da açmak için yapacaklarını belirtirken, fiziki mağaza sahiplerinin de internet üzerinden satış yapan şirketlerle rekabet konusunda zorlandıklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Geleneksel alışveriş alışkanlıklarının değişerek, hem tüketicilerin hem de dükkan sahiplerinin internet ortamına olan yaklaşımlarının farklılaştığına da değinen Şimşek, bu değişimin sunduğu fırsatların yanında maliye açısından kayıt dışılık ve vergisel boyutun da önemli bir hale geldiğinin üzerinde durdu. Elektronik Ticaret Kanunu‘nun TBMM Genel Kurulu’nda 3. sırada beklediğinin de altını çizen Şimşek: “Bizim vergisel anlamda yapacağımız çalışmalar için ilave bir kanuna gerek yok. Biz zaten bu konuda her türlü yetkiye sahibiz.” diyerek konuya açıklık getirdi.

2011 – 2013 yılları arasında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı‘nda online alışverişlerin kaydının tutulabilmesi için teknik ve hukuki altyapının oluşturulmasının da maliyenin hedefleri arasında yer aldığını belirten Şimşek; Gelir İdaresi bünyesinde e-ticaretle ilgili bir müdürlük oluşturulduğunu da sözlerine ekledi ve şu ifadeleri kullandı:

”Bu müdürlükle e-ticaretin mevzuatsal altyapısının oluşturulması, e-ticaretin izlenmesi, gereken durumlarda mükelleflerin gönüllü uyuma davet edilmesi, ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliği yaparak e-ticaret faaliyetlerinin kavranması, e-girişimcilerin bürokratik iş ve işlem süreçlerinin azaltılması gibi konularda çalışmalar yapacağız. Amacımız elektronik ticareti teşvik edici, kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmak. Amacımız adil ve vergilendirilebilir iş ortamını oluşturmak. Şu anda elektronik ticaret denilince akla kayıt dışılık gelebilir ama biz tersini düşünüyoruz. Uygulamaya koyduğumuz modelle birlikte biz tam aksine kayıt dışılığın azaltılabileceğini inanıyoruz. Elektronik ticaret hızlı bir şekilde artıyor. Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir hedefi gerçekleştirme noktasına geldik.”

Mehmet Şimşek, yeni bir sektör olan e-ticaret sektöründeki bazı mükelleflerin vergi verme zorunluluklarının olmadığını da düşündüklerini dile getirdi ve bu konuda bilgilendirme amaçlı kurdukları egirisimci.gov.tr adresinden internet üzerinden ürün veya hizmet satan kişilerin vergi mükellefi olup olmadıklarını da öğrenebileceklerini sözlerine ekledi. Bu projenin içinde vergisel zorunluluklar gibi bilgilerin yanında vergi kaybına yol açtığını düşündüğünüz siteleri de şikayet edebiliyorsunuz. E-Girişimci hakkındaki tanıtım filmini de buradan izleyebilirsiniz.

Son dönemlerde gerek internet ekonomisi gerekse girişimcilik konularında ciddi adımlar atmaya başlayan hükümetin bu hamlesi ilerleyen dönemlerde de epey ses getireceğe benziyor. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ”Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” ile de yatırımcılara teşvik getirildiğinin haberini de sizinle paylaşmıştık. Buna göre, yatırımcılara yüzde 75′e kadar vergi muafiyeti getirileceği açıklanmış, ayrıca bireysel katılım yatırımcıları olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olması zorunlu hale getirilmişti.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*