21 Kasım 2018

Milenyum Gençliğinin Yüzde 29’u Basılı Gazete Okumuyor

gazete

Yayıncılığın asırlardır değişmeyen gazete formatı, online yayıncılık ve yeni teknolojiler karşısında ya kendini değiştirmek ya da yok olmak ile yüz yüze gelecek. Retale tarafından yapılan bir araştırmaya göre, milenyum gençliğinde her yüz kişiden yirmi dokuzu basılı gazeteleri hiç okumuyor ve hiç okumamış.

Basılı gazete okumama sebeplerinin en büyüğü, haber içeriğine para vermek istememeleri. Bu isteksizlik, online alanda da sürüyor. Araştırmaya katılan kitlenin yalnızca %19’u son 30 gün içerisinde bir haber içeriği okumak için para vermiş. Aynı dönem içerisinde 35-54 yaş arası grup %24, 55 yaş üzerindeki grup ise %34 oranında haber içeriğine para veriyor.

Yaş gruplarının tamamına bakıldığında, her grubun yaklaşık yarısı haber içerikleri için para vermeye sıcak bakmıyor. Milenyum gençlerinin ise %29’u hayatlarında hiç basılı gazete okumadıkları gibi, bundan sonra da okumayı düşünmüyorlar.

Yalnızca online haber yayınları söz konusu olduğunda ise, haber içeriklerine para verme isteksizliği daha da yoğun. Basılı yayınlarda yüzde 50 olan bu isteksizlik, online yayınlarda yüzde 66’lar seviyesine çıkıyor.

Dijital kanalları tercih edenlerin başlıca sebebi %85 ile fiyat; yani ücretsiz olmaları. Diğer sebepler ise %59 ile güvenilirlik ve %39 ile güncel içerik.

Basılı yayınları tercih edenlerin başlıca sebebi ise %49 ile alışkanlık. Diğer sebepler arasında %37 ile dikkatin dağılmaması, %36 ile güvenilirlik ve %27 ile içerik doğruluğu algısı.

Araştırmada ortaya çıkan diğer istatistikler

  • 35-54 yaş arası kitlenin %49’u, 55 yaş üzerinin ise yüzde 47’si basılı içeriğe para vermek istemiyor.
  • Basılı sayı başına ücret alma yöntemi, hem milenyum kuşağı hem de diğer yaş grupları arasında en popüler yöntem. Yani hiç bir kuşak için dergi veya gazete aboneliği birincil tercih olmuyor.
  • Milenyum kuşağı için mobil cihazlar haber okumak için birincil tercih ettikleri cihazlar.
  • Masaüstü bilgisayarlar gibi daha geniş ekranlı cihazlar 35 yaş ve üzeri kitle tarafından haber okumak için tercih ediliyor.
  • 35 yaş üzeri kitlenin yüzde 72’si dijital haber içerikleri için para harcamaya hazır değil. Bu oran milenyum kuşağında %58’lere düşüyor.


Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*