13 Kasım 2018

Netflix Kızgın Müşterilerinin Kalbini Fiyat Düzenlemesi ile Tekrar Kazanıyor

Hiç şüphe yok ki Netflix, 2011’de oldukça çalkantılı bir sene yaşadı.

Online ve DVD video gönderiminin en büyük isimlerinden biri olan firma, müşterilerinin sadakatine güvenerek hem DVD gönderim fiyatında oldukça büyük bir artışa gitmiş, hem de online ve DVD hizmetlerini birbirlerinden ayırarak farklı markalarla sunmaya başlayacağının duyurusunu yapmıştı.

Kriz yönetiminin başarısızlık örnekleri arasında yer almaması neredeyse olanaksız olan Netflix, bu adımların üstüne firma CEO’sundan bir email ile müşterilerine ulaşmaya çalışmış, bu şekilde kendilerini ifade edebileceklerini düşünürken, üyelerini daha da kızdırmıştı.

Üye kayıplarından korkan firma, ardından DVD gönderim hizmetini farklı bir marka ile yayınlama fikrinden vazgeçerek, fiyat artışı ile DVD hizmetine devam etmeyi uygun görmüştü.

Netflix, her ne kadar ABD’de yaşadığı üye kayıplarını telafi etmek adına uluslararası anlamda atağa kalksa da, firmanın devam ettirdiği başarısız politika aralarında Amazon, Walmart ve Verizon’ın da bulunduğu rakiplerinin güçlenmesi için uygun ortamı oluşturmuştu.

Netflix, nihayet eski müşterilerinin gönlünü almanın yolunu buldu. DVD gönderim fiyatında yaptıkları artış ile fiyat artışından etkilenmeyen online film izleme üyelerinin bile tepki göstererek firmayı terk ettiklerini açıklayan Netflix, DVD hizmetinin fiyatını indirerek üyelerini tekrardan kazanmaya başladıklarını açıkladı.

Kaybettikleri üyelerinin üçte birinin fiyat düzenlemesi ile yeniden bünyelerine katıldığını gösteren Netflix örneği, özellikle günümüz ekonomik koşullarında tüketicilerin en fazla önem verdikleri etkenlerin başında fiyatın bulunduğunu açıkça ortaya koydu.

Netflix, müşteri kazanımlarında düzelen ekonomik koşullar ve online video izleme hizmetlerindeki arşiv arttırımının da etkili olduğunu belirtti.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*