12 Aralık 2018

Online Tüketiciler Daha Fazla Seyahat ve Eğlence Alışverişi Yapmak İstiyor

Global ekonomik dalgalanmalarla harcamaları konusunda hiç olmadıkları kadar hassas bir duruma gelen tüketiciler, Nielsen tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, bütçeleri arttığı takdirde en fazla seyahat ve etkinlik alışverişi yapmak istiyorlar.

Nielsen, global tüketicilerle oldukça farklı bir araştırma gerçekleştirdi. Firma, 2011 3. Çeyrek Global Online Consumer Confidence raporu dahilinde, katılımcılara bütçeleri %10 arttırıldığı ya da azaltıldığı takdirde hangi harcamalarını arttırıp, hangilerini kısacağını sordu.

Araştırmada, katılımcıların %10’luk bir artış ile harcama oranlarını en fazla arttıracakları alan %29’luk bir artış ile seyahat ve tatil harcamaları olarak belirlendi.

Katılımcıların ekonomik çalkantılardan sonra yatırıma da daha fazla önem verdikleri, %10’luk artış ile %25 daha fazla gerçekleştireceklerini belirledikleri yatırım ve birikimler ile ortaya çıktı.

Araştırmada, bütçe artışı ile beraber en fazla artacağı belirlenen 3. harcama türü ise eğlence ve etkinlik harcamaları olarak paylaşıldı. 4. sırada %15’lik bir oran ile dışarıda yeme-içme faaliyetleri yer aldı.

Bütçelerinde %10 azalma olduğu takdirde, tüketicilere hangi giderlerini kısacakları sorulduğunda ise, en yüksek oran %21 ile giyim, %18 ile dışarıda yeme-içme faliyetleri ve %14 ile elektronik alışverişleri olarak belirlendi.

Araştırmada, tüketicilerin geçirdiğimiz stresli ekonomik günlerden sonra rahatlama alışverişleri yapmaya hazır oldukları, fakat gelecekle ilgili duydukları kuşkulardan dolayı yatırım ve birikimlere de oldukça önem verdikleri ortaya çıkmış oldu.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*