17 Aralık 2018

Avrupalılar Mobil Reklamlarla İrtibata Amerikalılardan Daha Yatkın

Mobil reklamlar kimi markalar için önemli bir kazanç kapısı olarak belirirken, kimileri için müşterileri ile mobil alanda da irtibata geçebilmek adına büyük bir fırsat.

Ardı ardına Facebook, LinkedIn ve Twitter’ın mobil reklam alanına yatırım yapmaya hazırlanmaları, markaları mobil alanda da reklam yatırımı yapmaya yönlendiriyor.

Nielsen, İngiltere, İtalya, Almanya ve ABD’deki tüketicilerin mobil reklamlarla irtibatını inceleyerek gerçekleştirdiği yeni araştırmasında, mobil reklamlarla irtibatta ABD’deki tüketicilerin Avrupa’nın bu 3 ülkesinin de gerisinde olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmasında mobil reklamların tüketicileri markalar hakkında araştırma yapmaya, offline mağazalarını ziyaret etmeye ya da direk alışverişe yönlendirip yönlendirmediğini ortaya çıkarmaya çalışan Nielsen, elde ettiği verilere dayanarak, ABDli tüketicilerin hem mobil alışverişte, hem mobil reklamların ardından online ya da offline araştırma yapmada Avrupa’nın gerisinde olduğunu öne sürdü.

Mobil reklamlardan sonra tablet cihazlarla alışveriş yapma oranı, her 4 ülkede de akıllı telefonları geride bırakırken, tüketicilerin mobil reklam görüntülemelerinin ardından en fazla gerçekleştirdikleri işlemin PCleri ile alışveriş olduğu ortaya çıktı.

ABDli tüketicilerin %23’ü tablet cihazlarından mobil reklam görüntüledikten sonra PClerinden alışverişe yönelirken, İtalyan ve Almanlar’da bu oran %32, İngilizler’de ise %27 olarak belirtildi. İtalyan tüketicilerin hem tablet hem de mobil cihazlarda mobil reklamlara tıklayıp reklamın tamamını görüntüleme oranlarının diğer ülkeleri geride bıraktığı da araştırmada paylaşıldı.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*