19 Kasım 2018

Online Fal Bakmak Suç mu?

Online Kahve FalıSokakta yürürken birden bire yanınızda belirip fal baktırmanız için zorlayan, elinize ilanlar, kartlar tutuşturan kişilerle hepiniz karşılaşmışsınızdır. Fark ettiniz mi bilmem, son zamanlarda bu gibi durumlara daha az maruz kalıyoruz. Çok fazla uğraş gerektirmeden iyi bir gelir sağlayan bu falcılık faaliyeti gerçekten azaldı mı yoksa öyle mi görünmekte? Peki işin online fal bakma kısmında nasıl bir hukuki değerlendirme yapılabilir?

Kısa bir zaman önce çeşitli haber kaynaklarında rast gelmiş olabilirsiniz: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM)’nin bu hususta bir açıklaması oldu ve bir çalışma başlatıldı. Yapılan açıklamada, 677 Sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Reddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun”un 1. maddesinin 2. fıkrasına atıfta bulunularak “Anılan hükümde, açıkça gelecekten haber vermeye yönelik hizmet ifası yasaklandığı gibi falcılık namının kullanılması da açıkça yasaklanmış ve cezai yaptırım öngörülmüştür. Bu nedenlerle tarot ve kahve falı gibi faaliyetler kanun kapsamında değerlendirilebilir ve adli işlem yapılmasına engel bir durum bulunmaz” şeklinde görüş bildirilmiştir. Peki, gerçekten falcılık veya halk arasında ‘fal kafe’ olarak bilinen yerler azaldı mı?

677 Sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Reddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunu”nun ne dediğine bakalım. Kanunun 1. maddesinin 2. fıkrası “Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur.” şekilde düzenlenmiştir. İlgili maddenin devamında bu unvanları taşıyanlar veya bunlara özel eylemlerde bulunanların üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve 50 liradan aşağı olmamak üzere para cezası ile cezalandırılacakları belirtilmiştir.

İlgili maddeye dayanılarak verilen bazı mahkeme kararlarında, muska yazmanın veya üfürükçülüğün suç sayılabilmesi için bunun geçim kaynağı olarak kullanılması veya eylemin menfaat temini amacıyla yapılması aranmıştır. Bu sebeple, aynı maddede sayılan bir diğer hal olan falcılığın da suç sayılabilmesi için aynı şartların aranacağı şeklinde yorum yapılabilir.

Bu bilgiler ışığında, son zamanlarda sayısı hızla artan fal sitelerinin hukuki durumu nasıl yorumlanacaktır?

Yukarıdaki satırlarda görüldüğü üzere ilgili kanunla falcılık faaliyeti suç olarak nitelendirilirken, bu faaliyetin internet üzerinden yapılması halinde durum ne olacaktır? İnternet yoluyla yapılan falcılık faaliyetleri için ayrıca bir düzenleme olmamakla birlikte, mevcut düzenlemeden (677 sayılı Kanun) yola çıkarak yorum yapacak olursak, kanunda suç olduğu belirtilen bir eylemin internet aracılığı ile yapılmasının bir istisna yaratmayacağı sonucuna varılabilir. Geçmişte Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi de bu yönde bir karara hükmetmiş ve verdiği kararla telefon ya da internet üzerinden kahve falına bakmanın suç olduğu gerekçesi ile bu faaliyeti gerçekleştiren kişiye 2 ay 15 gün hapis ile 375 TL idari para cezası vermiştir.

Buradaki belirleyici unsurun, faaliyetin ücret karşılığı yapılıp yapılmadığı olduğunu kabul edecek olursak, gittiğiniz bir kafede içeceğiniz Türk kahvesinin yanında ‘hediye’ edilen bir kahve veya tarot falı; ya da bir fal sitesinde ücretsiz baktıracağınız herhangi bir fal sizi bir suça ortak etmeyecektir.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

  1. Bayram Demir der ki:

    T.C. yasak delisi. Desenize acik acik ” biz izin verene kadar hersey yasak”

Fikrini söyle

*