16 Aralık 2018

Online Kuponlar Müşterileri Markalara Bağlıyor

Forrester tarafından WhaleShark Media adına yapılan bir araştırma, online kupon ve indirim kodlarının tüketiciler ve markalar arasındaki bağı güçlendirdiğini öne sürüyor.

Forrester, 504 tüketici ile yaptığı araştırmasında, katılımcılara satın alma kararı vermelerinde kuponların ve indirim kodlarının etkili olup olmadığı sorduğunda, tüketicilerin %60’ı kuponların alışveriş yaparken karar vermelerini kolaylaştırdığını belirtti.

Katılımcıların %88’i kendilerine online kupon ya da indirim kodu sunan markalara daha sıcak baktıklarını da belirtirken, %80’i kuponların markaların gözlerindeki imajlarını daha pozitif hale getirdiğini iletti.

Araştırmada, ABD’deki online kupon kullanımının da gitgide arttığının üstünde duruldu. Özellikle online kupon sitelerini ziyaret eden mişterilerin alışverişe hazır müşteriler olduklarının altı çizilirken, çocuklu ailelerdeki kupon kullanımının hızlı artışına da dikkat çekildi.

Kupon kullanımı yüksek olan kesimin daha az harcama yapan kesim olarak algılanılmaması gerektiğini de belirten araştırma yetkilileri, kupon araştırması yapıp aktif kupon kullanan kesimin, kullanmayan kesime göre yılda 800$ daha fazla online harcama yaptıklarını paylaştı.

Kupon kullanıcılarının %74’ü online kupon ve indirim kodları sayesinde daha önce bilmedikleri bir markayı kullanabileceklerini belirtirken, kupon kullanmayan kesimde bu oran %54 olarak belirlendi.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*