16 Kasım 2018

Online Tüketicilerin Çoğu Hala Fiziksel Mağazalara Gidiyor

Geometry Global‘ın araştırmasına göre online alışveriş devriminin gerçekleşmesine daha var. Çünkü yapılan araştırma gösteriyor ki, online alışveriş yapan kitlenin bile üçte ikisi, alışveriş kararını netleştirmeden önce fiziksel mağazalara uğruyor.

12 ülkeden 10 bin tüketici üzerinde yapılan “Connected Shopper” adlı araştırma raporuna göre, “Ürünü gerçek hayatta görmek” fiziksel mağazaların ziyaret edilmesinin başlıca nedeni (%88). İkinci önemli nedeni ise fiyatları kontrol etmek (%65).

Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise, “düzenli ve sürekli” online alışveriş yapan kitlenin aslında yıllar içerisinde çok az artmış olması. 2011 yılında bu kitle %5 iken, günümüzde %7. Bu durum, dünya çapında online alışverişin önündeki genel bariyerlerden kaynaklanıyor.

Raporda “İnternete bağlanan kişilerin %90’ı online alışveriş yapmıştır denildiğinde, genellemenin orada durması lazım” deniliyor. “Dijital teknoloji bir çok farklı alanda opsiyonlar sunuyor, bu yüzden tüketiciler farklı kanalları, nerede yaşadıklarına, ne kadar dijital bilgiye sahip olduklarına, hangi kategorilerdeki ürünleri aldıklarına ve daha bir çok farklı değişkene göre ayrılıyorlar.”

İnternet, tüketiciler için ürünler ve markalar hakkında araştırma yapmak konusundaki en büyük yardımcı olma özelliğini koruyor. %62’si markaların öncelikle kendi sitelerini buna benzer bilgileri ararken kullandıklarını belirtiyorlar. %26’sı ise markaların sitelerini “çok” kullandıklarını belirtmişler. %50’si markalar veya ürünler hakkında araştırma yaparken başka sitelere de baktıklarını, %42’si de doğrudan indirim sayfalarına baktıklarını belirtmiş. Çin, Brezilya ve Polonya gibi online ticaretin gelişmekte olduğu ülkelerde tüketiciler daha çok markaların kendi sitelerini kullanırken, İngiltere, ABD, Japonya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde tüketiciler daha az markaların kendi sayfalarını kullanıyorlar.

Rapor, “global markaların buradan çıkartmaları gereken ders, ürün bilgisi için internette araştırma yapma eyleminin giderek daha karmaşık bir hale geldiği” diyor.

Online versiyonuna buradan ulaşabileceğiniz raporda bazı başka bilgiler de bulunuyor:

  • Ürün aramak ve satın almak, %19 oran ile eğlence (%22) ve sosyalleşme (%20) ardından en çok yapılan online aktivite.
  • Tüm ülkelerdeki tüketicilerin %68’i, online alışverişin, gelecekte toplam alışverişlerinin daha büyük bir oranını oluşturacağını söylüyorlar.
  • Dünya çapında kullanıcılar 4 saatlerini kişisel işleri için internette geçiriyorlar. Profesyonel veya iş kullanımı bu rakama dahil değil.
  • Tüketicilerin %40’ı, kendilerine mobil mecralardan gelen indirimleri umursamıyor.


Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*