20 Kasım 2018

Online Video Yatırımlarının Önünü Envanter Eksikliği Tıkıyor

Daha dün yayınladığımız bir makalemizde pazarlamacıların online video yatırımına yöneldiklerini ve CTR gibi metriklerin artık günümüzün pazarlama kampanyalarında anlamsızlaştığını yazmıştık. Bunun da en büyük sebebi, programmatic yatırımların büyük önem kazanmasıydı. Ancak büyük tabloya baktığımızda, online videoların çok büyük potansiyeli olmasına ve yatırımların artmasına rağmen, yine de bu potansiyelin tam olarak kullanılamadığını ve yatırımların yeterli ölçüde olmadığını görüyoruz.

Bu durumun sebebi, Forrester’ın yeni bir araştırmasında ortaya konuluyor. Araştırmaya dahil edilen yayıncıların üçte ikisi, pazar talebini göz önünde bulundurarak daha çok video içerik üreteceklerini belirtiyorlar. Çünkü envanterler boş, talep karşılanamıyor. Online videoya yapılan yatırımlar da bu sebeple düşük kalıyor.

Farklı marka, ajans ve medya kuruluşlarından 529 reklam yöneticisi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre, ‘premium’ kalitede videoların sayıca çok az olması, ajansların yüzde 40’ının ve reklamcıların yüzde 27’sinin en büyük endişesi. Bu durumun orta vadede pazara zarar vereceğini düşünüyorlar. Aynı zamanda, ajansların yüzde 70’i ve reklamcıların yüzde 77’si önümüzdeki 2 yıl içerisinde online video bütçelerinin artacağını tahmin ediyorlar. Ancak durum toz pembe değil. Ajansların yarısı ve reklamcıların yüzde 46’sı online video reklam yatırımlarının, videoların görüntülenme, yerleştirilme ve doğru hedef kitleye ulaşma gibi endişeler yüzünden tam anlamı ile kullanılamadığını söylüyorlar.

Medya kuruluşları bile bu konuda sıkıntılı. Yüzde 37’si talebi karşılayacak kadar video envanterleri olmadığını belirtiyorlar. Yüzde 40’ı online video ROI’lerinin bekledikleri kadar yüksek olmadığını, bunun sebebinin de video içerik üretiminin ve barındırmanın yüksek masrafı olduğunu söylüyorlar. Ancak bunlara rağmen araştırmaya dahil edilen medya kuruluşlarının yüzde 73’ü talebi karşılamak için video envanterlerini artırmayı planlıyorlar.

Bu ikilemin nasıl çözülebileceği henüz belli değil. İyimserler, serbest piyasa dinamiklerinin bir süre sonra maliyet ve gelir dengesini sağlayacağını düşünüyorlar. Kötümserler ise online videonun gelip geçici bir heves olduğunu ve bir kaç yıl içerisinde bu balonun patlayacağını söylüyorlar.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*