18 Kasım 2018

Paylaşım, Satın Almayı Arttırıyor

Görünüşe göre sosyal medya paylaşımları, daha sonra yapılacak satışları arttırma konusunda özellikle bir demografik grupta çok etkili. Araştırmacılar, Y kuşağı için paylaşım ve satın alma kararlarının birbiri ile çok yakın ilişkide olduğunu ortaya koyuyor.

Son bir kaç yıldır firmalar, sosyal ağlar ve satın alma süreci arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Bir kaç araştırma sosyal medyanın bu sürecin basamaklarından biri olduğunu gösterirken, yeni bir araştırma satın alma süreci ve sosyal medyanın doğrudan birbirleri ile bağlantılı olduğunu gösterdi. ShareThis‘e göre, Y kuşağı sosyal ağlarda paylaşılan ürünleri satın almaya iki kat daha yatkın.

Rapordaki bazı ilginç sonuçlar şöyle:

  • Y kuşağı bir içeriği sosyal medyada paylaşma konusuna 3,6 kat daha yatkın.
  • Aynı zamanda paylaşılan bir içeriğe tıklama konusunda da 2,3 kat daha yatkınlar.
  • Y kuşağının %46’sı siyasi içerikler paylaşıyorlar.
  • %37’si ise ailesi ile ilgili paylaşımlar yapıyor.

Y kuşağı daha çok cep telefonlarını kullanarak paylaşım yapıyor (%47). Bunu %39 kullanımla masaüstü bilgisayar izliyor. Paylaşım ve sosyal ağlara bağlanma konusunda tablet kullanımı ise Y kuşağı arasında yalnızca %12.

Araştırmada Y kuşağı yaş sınırları içerisindeki 58 milyon ABD vatandaşının sosyal ve e-ticaret izleri izlenmiş ve 2 milyardan fazla sosyal sinyal kullanılmış.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*