18 Kasım 2018

Pazarlama Planı Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama planı yazıPazarlama planı, yeni bir ürünün ya da hizmetin tanıtılması ve pazarda alacağı model üzerine kuruludur. Potansiyel müşteriler çerçevesinde hazırlanır. Bu planı hazırlamadaki esas amaç, tüketicileri satın almaya ikna etmek ve bu süreçte izlenecek yol haritasını belirlemektir.

Sektörde hali hazırda bulunan bir markanın yeni bir ürünü ya da hizmeti için hazırlanabilmekle birlikte, start-up aşamasında olan girişimler için de pazarlama planı oluşturulur. Genel başlık olarak, iş planı (business plan) altında yer alır. Girişimcinin öngörülerini içermesinin yanı sıra, analitik veriler ışığında hareket edilir.

Artan rekabet ortamı dolayısıyla pazarlama planı, girişimin strateji politikalarıyla birleştirilebilir. Buradaki çıkış noktası, teori halindeki stratejik hamlelerin orta ve uzun vade düşünülerek hazırlanmış pazarlama planında pratiğe dökülebilmesidir. Pazarlama planı, genel hatlarıyla 5 adımda hazırlanır.

•Satış ve pazarlama hedefleri

Kısa ve uzun vade hedefleri:

Ürünün ya da girişimin pazarda belirlenen aralıklarda ulaşmayı hedeflediği bölge ve satış rakamlarının toplam hacimdeki oranı gibi değerler belirlenir. Rakamsal verilerin yanı sıra, girişimin tüketici algısındaki yeri öngörülür.

Fokus grup nitelikleri:

Girişimin B2B (business to business) ya da B2C (business to consumer) gibi iş modelleri bağlamında ulaşacağı şirket ya da tekil müşteri grupları belirlenir.

Tüketici alışveriş alışkanlıkları:

Hedef kitle ya da fokus grubun sosyo-ekonomik durumu kapsamında alım gücü ve sıklığı yazılır. Satış hedeflerinin rakamsal bareminin oluşmasında yardımcı olur.

•Rekabet Analizi

Güçlü yönler ve zayıf yönler:

Bu bölüm SWOT analizinin bir bölümünü kapsar. Pazarda yer alan rakiplere karşı girişimin, güçlü ve zayıf yönlerini konusunda fikir verir.

Zayıf yönlere karşı alınacak önlemler:

Rakip analizi kapsamında girişimin zayıf yönlerinin nasıl savunulacağı değerlendirilir. Örneğin, yüksek fiyat stratejisi uygulanacak ise, promosyon kampanyalarına önem verilir.

Pazarlama planıı

•Satış Planı

Aylık/yıllık satış hacmi:

Ürün ya da hizmetin aylık/yıllık satış adedi ve bu satışın getirdiği gelir-gider dengesi hesaplanmaya çalışılır.

Dönemsel dağılım:

Girişimin bulunduğu sektör ile doğru orantılı, ürün ya da hizmetin daha çok satacağı dönem ya da mevsim tahmin edilir. Güçlü ve güçsüz olduğu dönemlere yönelik adımlar atılır.

Kısa ve uzun vade gelişim planı:

Girişimin minimum ve maksimum sınırlar içerisinde 1-3 ve 5 yıllık gelişim rakamları belirlenir.

•Satış Rakamları

Ürünlerin birim maliyetleri doğrultusunda beklenilen kazanç oranları ve satış fiyatları öngörülür. Tabi ekonomik durumdan döviz kuru dalgalanmasına kadar birçok değişkenin etkisinden söz etmek gerekir. Bunun yanı sıra, fiyat stratejisine yön veren detaylar bu bölümde yazılır.

•Reklam ve Tanıtım Çalışmaları

Reklam ve tanıtım çalışmalarının odaklanacağı kanallar üzerinde çalışma yapılır. Hedef kitle ve ürün nitelikleri bu çalışmaların hangi boyutlarda ve hangi yönlerde olacağının ipuçlarını verir. Girişimin finansal durumuyla da bağlantılı hangi reklam kanallarında olunması gerektiği de bu bölüme yazılır. Örnekle destekleyecek olursak, tanıtım çalışmalarına ayrılan bütçenin küçük rakamlar içermesi sosyal medya ağlarını önemli kılarken, yüksek bütçeler televizyon reklamları üzerinde yoğunlaştırabilir. Ayrıca bu çalışmaların satış oranlarına etkisi de hesaplanmaya çalışılır.

Özetle pazarlama planı, girişimin pazarda kendine yer açma ve payını artırmaya yönelik harcanması gereken zaman ve eforun yönetim şemasıdır. Tıpkı iş planında olduğu gibi pazarlama planında da girişimcinin iş modeli ve pazar hakkındaki fikir ve öngörüleri rehber niteliği taşır. Bu yüzden temel noktalarını kavramış girişimciler için tek bir sayfaya sığdırılabilmekle beraber, farklı başlıklarda da hazırlanabilir.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

  1. Bir pazarlama planında herşeyden önce SWOT analizinin yapılması gereklidir.
    Diyelim ki, temizlik robotu satan dikey bir eticaret sitesi kuruyorsunuz. Avantajlarınızı, dezavantajlarınızı yazmanız ve karşılaştırmanız gerekir herşeyden önce. Fiyat mı, çeşit mi önemli müşterileriniz için, konumunuzda tek misiniz, rakip durumunuz nedir, ne olacaktır gibi konular pazarlama planınızdan önce yapacağınız swot analizindeki en önemli noktalardır.

  2. Pazarlama planı mı lazım 🙂 http://kobitek.com/pazarlama_plani_ornegi

Fikrini söyle

*