17 Kasım 2018

Pazarlamacılar Artık CTR İle İlgilenmiyorlar

video+programmatic

Tıklama metrikleri artık yok olmak üzere. Pazarlamacılar artık programmatic bütçelere daha çok para akıtıyorlar, çünkü CTR online kampanya performansları için gittikçe daha da anlasız bir hale geliyor.

Unruly tarafından yapılan bir araştırma da bu yönelimi doğrular nitelikte. Pazarlamacılar için eskiden anahtar roldeki bir KPI olan tıklanma oranları, artık yeni model kampanyalarda neredeyse hiç bir şey ifade etmiyor. Pazarlamacılar, görünebilirlik, tamamlanan görüntülenme ve etkileşim oranlarına bakıyorlar. Programmatic hedefleme olanağı pazarlamacıların parmaklarının ucundayken, araştırmaya göre özellikle online video kampanyaları yeni reklam teknolojileri ile tekrar elden geçiriliyor.

Bu sektördeki yöneticilerin dörtte üçü önümüzdeki 12 ay içerisinde programmatic kampanyalara yatırdıkları reklam paralarını artıracaklarını, üçte ikisi ise bu artırmayı zaten yaptıklarını belirtmişler. Programmatic tabi ki toz pembe değil. Programmatic video konusundaki en büyük endişeler envanter kalitesi (%20), düşük görünebilirlik (%17) ve deneyimsizlik (%15) olarak sıralanıyor. Ayrıca hem İngiliz hem de ABD’li pazarlamacılar (dünyanın bu konudaki en büyük pazarları) en çok programmatic duygusal hedefleme seçenekleri ile ilgileniyorlar.

Araştırmadan çıkan başka bir sonuç ise tüm medya dünyasını ilgilendiriyor: Araştırmaya katılan yöneticilerin üçte ikisi, televizyon bütçelerinden kıstıkları parayı programmatic online video bütçelerine yatıracaklarını söylüyorlar. Bu bütçe değişimi, önümüzdeki yıl ve sonrasında tüm medya dengelerini değiştirebilir.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*