21 Kasım 2018

İngiliz Pazarlamacılar Büyük Veri Kullanımında Kendilerine Güveniyor

orig_39797
İngiltere’de, e-ticarette ya da diğer ticari alanlarda faaliyet gösteren tüm markalar için önem arz eden bir araştırma yapıldı. Big data (büyük veri) kullanımı ile ilgili analizler barından ve Guardian Media Network’un 157 pazarlamacı ve 1011 tüketiciyi baz alırak yapıtığı araştırmaya göre, pazarlamacıların büyük bir çoğunluğu yapılan pazarlama kampanyalarında ‘’big data’’ (büyük veri) kullanımının işe yaradığını ve ortaya çıkan sonucun daha olumlu olduğunu düşünüyor.

Çok geniş bir tanıma sahip olan ”big data” terimini basit anlamda toplumsal ya da bireysel tepkilerin ve yorumların yer aldığı her türlü iletişim kanalından çıkan, gönüllü olarak verilen ya da yayılan verilerin, kitlelere hitap eden her türlü kurum veya marka tarafından, bu datayı oluşturanlara hitap etmek amacıyla, ne olduğu anlaşılır ve kullanılabilir hale getirilmesi şeklinde açıklayabiliriz. E-ticaret sektörüyle ilgili olarak ise kullanıcıların, online olarak vakit geçirdikleri platformlarda,  tüketici gömlekleriyle, kendilerine dair paylaştıkları veriler ya da bilgiler olarak anlatmak yanlış olmayacaktır.

Bu datanın kullanımı ile ilgili yapılan araştırmaya katılan pazarlamacıların yüzde 62’si, bireysel tüketicileri hedefleyen ve genel hedef kitleye yönelik kampanyalarda big data kullanımının faydalı olduğu görüşünde. Yüzde 30’luk bir kesim ise, kampanyalarında, gereğinden fazla datayı, en iyi sonucu verecek şekilde kullanabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Tüketiciler dahilinde yapılan incelemeye göre, big datanın nasıl kullanıldığı hakkında toplumun kafasında bir belirsizlik hakim. Şöyle ki tüketicilerin  bir kısmı, sağladıkları datanın kendilerini hedefleyen markalar tarafından kullanılacağının farkında. Yüzde 47’si ise kendilerine dair datanın şirketlerce toplandığını biliyor. Büyük bir çoğunluk da söz konusu dataların üçüncü parti şirketlerle paylaşılıp, satıldığına inanıyor.

Pazarlamacıların ya da markaların büyük veriyi nasıl kullanacağını anlamaları için öncelikle tüketicilerin bu konuda ne denli itici güç olabileceğini anlamaları gerekiyor. Öyle ki tüketicilerin yüzde 34’ü şirketlerin kendilerine data karşılığında ürünlerini sunmalarından memnun olduğunu söylüyor. Ancak araştırmaya katılan tüketicilerin dörtte üçünden fazlası bu durumu genel olarak rahatsız edici buluyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*