11 Aralık 2018

Pazarlama Uzmanlarının %98’i Facebook Ads Kullanacak

Pivot Conference tarafından yapılan Pivot Report, pazarlama uzmanlarının sosyal medyaya verdiği önemi gözler önüne serdi.

Facebook ve Twitter ile başlayan sosyal medyada pazarlama akımının önümüzdeki sene artacağı ve LinkeIn, Youtube ve Foursquare‘in de sosyal medya pazarlama akımında daha fazla yer alacağı araştırmacılar tarafından belirtildi.

230 marka ve pazarlama yöneticisi ile yapılan araştırmaya göre, pazarlama uzmanlarının %93’ü Facebook Ads’i kullanıyor. Gelecek seneki pazarlama bütçelerine Facebook Ads’i ekleyecek olan kitle ise %98.

Araştırmaya katılanların %69’u Facebook’ta yer alan reklamların çok etkin olduğunu belirtiyor.

Benzer şekilde, araştırma katılımcılarının %78’i Twitter’a reklam verdiğini belirtirken, gelecek sene Twitter’da reklam vereceğini ileten kesim %87. Twitter reklamlarının çok başarılı olduğunu düşünen katılımcıların oranı ise %46.

Araştırma katılımcılarının %61’i Youtube, %44’ü LinkeIn, %16’sı ise Foursquare üzerinden reklam yayınladığını belirtiyor. Pazarlama uzmanları, gelecek 12 ayki bütçelerinde, bu üç sosyal medya aracına daha fazla bütçe ayıracaklarını da iletiyorlar.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*