18 Kasım 2018

Reklamcılar TV Reklamı Alırmış Gibi Video Reklam Alıyorlar

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse tüm online video reklamcıları sanki televizyondan reklam kuşağı alırmış gibi satın alma yapıyor.

Sabit bir CPM karşılığında video rezerve etme sistemi artık neredeyse tüm online video içerik sağlayıcılarda bulunuyor. Bu yöntemi tercih eden reklam verenlerin oranı ise %96’lara çıkmış durumda. Yani neredeyse piyasanın tamamı. Hedef kitle iyi belirlendiğinde, garanti edilen bir CPM rakamının üzerinden reklam satın almak, şirketlerin ve ajansların işine geliyor.

Daha da önemlisi, televizyon ve video gittikçe iç içe girmeye başladıkça, reklam verenler de hangi ekran türünde olduğuna bakmaksızın satın aldıkları videonun aynı kurallar dahilinde satılmasını istiyorlar. İçerik yönetimi ve içerikler çapraz kanallı olunca, satın alma süreci de buna uyum sağlıyor. Garantilenmiş CPM üzerinden satış, dünya geneline baktığımızda da %90 seviyesinde. Yani bu trend yalnızca araştırmanın yapıldığı İngiltere’ye özgü değil.

Bunların yanında başka satın alınan popüler metotlar arasında davranışsal analiz ve geo-location öne çıkıyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*