16 Aralık 2018

KOBİ’ler Sosyal Medyayı Arama Motoru Reklamlarına Tercih Ediyor

Roost tarafından yapılan bir araştırmaya göre küçük ve orta ölçekli işletmeler sosyal medyayı arama motoru reklamlarına tercih ediyor.

Roost, KOBİ’lerin düşük maliyeti, müşterilerle birebir iletişim kurma şansı sağlaması ve eğlenceli bir iletişim yöntemi olması nedeni ile sosyal medyaya arama motoru reklamlarından daha sıcak baktıklarını iletiyor.

Roost’un araştırmasına katılan kesimin %71.4’ü sosyal medyanın en etkili pazarlama aracı olduğuna inanıyor. Araştırmaya katılanların sadece %15’i paralı arama motoru reklamlarının etkili bir reklam aracı olduğunu belirtiyor.

Araştırma katılımcılarının neredeyse %88 sosyal medyayı ankette “önemli” ya da “çok önemli” olarak belirlemiş. Facebook, araştırma katılımcılarının %84’ü tarafından en etkili sosyal medya pazarlama aracı olarak seçilirken, %8.3 Linkedin’i, %7.6 ise Twitter’ı en etkin yöntem olarak belirliyor.

Araştırmaya katılan küçük ve orta ölçekli işyeri sahiplerinin %45’i sosyal medyayı, insanlarla iletişime geçmenin eğlenceli bir yöntemi olarak nitelendirmiş. Sosyal medyanın stresli iş günlerine eğlence kattığı da katılımcılar tarafından belirtiliyor.

Sosyal medyadaki performansın ölçümlenmesinin zorluğu katılımcılar tarafından sosyal medyanın eksi tarafı olarak belirleniyor. Katılımcıların %45’i sosyal medya aktivitelerinin başarısını nasıl ölçümleyeceklerini bilmediklerini, %38.5’i ise hangi içeriklerin paylaşılması gerektiğini bilmediklerini iletiyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*