16 Kasım 2018

Mağazalar Çok Kanallı Ticaretin Faydalarının Farkında

Offline ticaret her ne kadar toplam satışların büyük bir kısmını oluştursa da, artık tüketicilerin karşısına alışveriş yapmak istedikleri her ortamda çıkmak büyük markalar için bile önem taşıyor.

Online alışverişin hızlı artışı, mobil internet kullanımı ile yaşanan mobil ürün araştırma ve satın alımlarına ek olarak, farklı ticaret kanallarının birden kullanıldığı alışveriş sistemleri de tüketiciler tarafından rağbet görüyor.

Retail Systems Research LLC tarafından yayınlanan Omni-Channel 2012: Cross-Channel Comes of Age araştırmasına göre, artık markalar çok kanallı alışverişin öneminin farkında.

Çok kanallı alışveriş seçenekleri sunan firmaların tek kanallılara kıyasla daha karlı olduklarını açıklayan Retail Systems Research LLC, 66 mağaza ile yaptığı araştırmasında markaların %100’ünün çok kanallı alışverişin öneminin farkında olduklarını açıklıyor.

Katılımcıların %32’sinin çok kanallı ticaretten yararlandıklarının da araştırmalarında ortaya çıktığını paylaşan Retail Systems Research LLC, reklam ve pazarlama faliyetlerinde çok kanallı çalışmaların olduğunu, buna rağmen konu ticarete geldiğinde markaların geride kaldıklarını ifade ediyor.

Araştırmada yer alan mağazaların %55’i müşterilerin çok kanallı alışveriş alışkanlıklarını takip edemediklerini açıklarken, %30’u bunu takip etmek üzere farklı platformlara yatırım yaptıklarını, %24’ü ise yatırım yapmayı planladıklarını belirtiyor.

Retail Systems Research LLC, araştırmada yer alan mağazaların çok kanallı ticarete geçişte zorlandıklarını, katılımcıların %42’sinin stok ve sipariş yönetim sistemlerini entegre edemediklerini belirttiklerini açıklıyor. Mağazaların %21’i bunu sağlamak üzerer yatırımlara başladıklarını, %18’i ise başlamayı planladıklarını araştırmada ifade ediyorlar.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*