16 Kasım 2018

Satışçılar E-posta Açma Oranlarında Ortalamanın Gerisinde Kalıyor

Satışçılar, e-mail açma oranlarında sağlık hizmetlerinden ve kar amacı gütmeyen organizasyonlardan geri kalıyor.

Silverpop’un raporu aynı zamanda, çevrimiçi satışçıların e-mail listelerini temizleyerek iyi bir iş yaptıklarını söylüyor.
Tüketiciler; eğitim kurumlarının, sağlık hizmeti veren kurumların, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve diğerlerinin mesajlarına satışçıların gönderdiği e-maillere nazaran daha sıklıkla bakıyor.

IBM şirketinin bir parçası olan e-mail yönetim teknolojisi, satışçıların e-mail açma oranının 2013’te ortalama %20,9 olduğunu belirtti. Silverpop oranı şöyle tanımlıyor: “Alıcı başına açılan ve gönderilen e-maillerin tamamının bir yüzdesi.” Silverpop, açılma sayılarını teslim edilen e-maillerin toplam sayısına bölüp ardından oranı elde etmek için yüzle çarpıyor.

Bir kıyaslama yapmak için diğer endüstrilerin oranlarına bakalım:
• Sağlık hizmetleri: %26,2
• Eğitim: %25,7
• Tüketici servisleri: %25,5
• Kâr amacı gütmeyenler: %25,3
• Emlak ve inşaat: %23,1
• Şirket hizmetleri: %20,7
• Medya ve yayın: %16,6
• Seyahat ve boş vakit faaliyeti: %15,0

Tık üzerinden gelen oranlar, yani “en azından bir tık alan” e-maillerin yüzdesi, açısından satışçılarınki %3.4 olarak hesaplanmış. Finans hizmetleri (%3.3), endüstriyel imalat ve hizmetler (%3,2) ve tüketici ürünleri (%2,7) gibi sektörlerin önünde gözükmesine rağmen; sağlık hizmetlerinin (%4.8), tüketici hizmetlerinin (%4,7) ve kâr amacı gütmeyen organizasyonların (%4,2) ardında kalıyor.

Silverpop çalışması bunun yanında geri dönüş oranlarını ölçüyor – “adresin var olmamasından ya da hesabın kapatılmasından ötürü gönderimi hatalı olan e-maillerin yüzdesi.” Tüm endüstriler için küresel medyan oranı 2013’te %0,0377’de kalmış – bir önceki yıla göre %95 düşmüş. Satışçıların geri dönüş oranı, 2013’te %0,0348’de kalmış (Bir önceki yılın kıyaslaması henüz mevcut değil).

Silverpop raporu, geri dönüş oranlarındaki düşüşü e-mail pazarlamacılarının liste temizliğini oldukça ciddiye almasına bağlıyor: “Şimdi görüyoruz ki geri dönüşleri daha sık kaldırarak, veritabanlarından hızlıca silerek ve şanı etkileyen unsurları yakından takip ederek bu uğraşlarının meyvelerini yiyorlar.

Silverpop çalışmalarını Silverpop’un müşteri tabanının gönderdiği mesajlardan çıkan bulgulara dayandırıyor. Araştırmacılar, 40 ülkeden yaklaşık 3 bin markanın gönderdiği mesajlardan gelen verileri topluyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*