15 Kasım 2018

Şimdi Güvenli Alışveriş Zamanı: E-Ticaret Şirketlerine KEP Zorunluluğu Geldi

kep 1 - Kopya

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 26 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte e-ticaret firmalarına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bulundurma ve bu adreslerini internet sitelerinin ana sayfasında “İletişim” başlığı altında sunma zorunluluğu getirildi. Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcıların, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde e-tebligat için KEP adreslerini edinmeleri gerekiyor.

Konuk yazarımız Av. Murad Güdücü yeni yönetmeliğin e-ticaret için ne anlama geldiğini bizim için yorumladı:

KEP sistemi e-ticarete önemli katkılar sağlayacak

Bu yönetmelik hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgileri düzenliyor. Ayrıca sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamaları da regüle ediyor.

Yönetmelik, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların ağ üzerinde mal veya hizmet satışına ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki bilgi verme yükümlülükleri ile elektronik ticaretle ilgili diğer tedbirleri kapsıyor. Ancak münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri kapsamıyor.

kep 2

Ticari işlemler birkaç dakika içinde güvenle yapılacak

Aracı hizmet sağlayıcılar başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri başka bir değişle online pazar yeri platformları olarak tanımlanıyor. Hizmet sağlayıcı ise elektronik ticaret faaliyetinde bulunan yani online pazar yeri platformlarında satış yapan gerçek ya da tüzel kişileri ifade ediyor.

Artık aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce kendine ait çeşitli bilgileri bulundurmak zorunda:

Elektronik ticaret ortamında tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ile varsa ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi, işletme adı veya tescilli marka adı gibi bilgiler bunlar arasında yer alıyor.

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcının da kendine ait elektronik ticaret ortamında adı ve soyadını veya unvanını, merkez/ikametgah adresini, tebligata elverişli KEP adresini, elektronik posta adresini ve telefon numarasını eksiksiz olarak bulundurması gerekiyor.

Ayrıca aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret ortamı sunduğu hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgilerin, “İletişim” adı altında tahsis edilen alanda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlamalı.

Ancak en önemlisi; aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmaması.

kep 4

E-tebligat dönemi başlıyor

Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcı tarafından, elektronik ticaret işlemlerinin gerçekleştirildiği ağ üzerinden doğrudan ulaşılabilecek şekilde ana sayfada bazı bilgilerin yer alması gerekiyor. Bunlar “İşlem Rehberi” başlığı altında elektronik sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması aşamalarına ilişkin teknik adımlar.

Bunlara ilaveten özet sipariş formu ile işlemin alıcı tarafından geri alınabilmesi veya değiştirilebilmesi gibi teknik araçlara, kişisel verilere ilişkin gizlilik kurallara ve uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalara ilişkin bilgiler de bu başlık altında bulunmalıdır.

Siparişe İlişkin Yükümlülükler

Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcı ikinci el malların ayrı kategoride satışa sunulmasını sağlamak zorunda bulunuyor. Ayrıca siparişin onaylanması aşamasında vergi ve teslimat masrafları da dâhil olmak üzere ek masraflarla birlikte ödenecek toplam bedeli göstermek zorunda.

Aynı zamanda sözleşmenin diğer şartlarının açıkça görülmesini, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının, alıcı tarafından yeniden görülebilmesi amacıyla alıcıya fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesini garanti etmeli.

Aracı hizmet sağlayıcının ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcının siparişi aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin alıcıya bildirmesi gerekiyor.

kep 7

Kişisel Verilerin Korunması

KEP yalnızca şirketlere değil, bireylere de önemli avantajlar sağlıyor. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, yaptığı işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu bulunuyor.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık irade beyanını içerecek şekilde önceden alınan onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz, işlenemez ve başka amaçlarla kullanılamaz.

Şikayet ve Denetim

Burada sayılan hususlarda yapılacak şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden veyahut şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yazılı olarak yapılıyor.

Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresinin; tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilinin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular işleme konulmaz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının, bu hususta gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkili bulunuyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

  1. yazıda iletişim kısmında kep adresi bulunma zorunluluğu var demişsiniz ama çoğu sitede göremedim bunun olmamasının yaptırımı nelerdir?

Fikrini söyle

*