14 Kasım 2018

Şirketler, Kullanıcı Bilgilerinin Yüzde 94’ünün Doğruluğundan Emin Değil

E-posta PazarlamaYapılan araştırmalar dijital pazarlama yöntemleri arasında e-posta pazarlamanın markalar arasında hala en popüler stratejilerden biri olduğunu gösteriyor. ABD, Fransa ve İngiltere’deki 800 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada e-postanın büyük kitlelere ulaşmada önemli bir yeri olsa da, kullanıcıların kişisel bilgilerini yanlış vermelerinden dolayı, şirketlerin yaklaşık üçte birinin tüketicileri kaybettikleri ortaya çıkıyor.

Araştırmaya katılanların %94’ü tüketicilerin verdiği bilgilerden şüphe duyduklarını ve bu bilgilerin yanlış olabileceğini söylüyor. Ortalama olarak %17’lik bir kesim verilerin geçersiz olduğunu belirtiyor. Bu bilgiler arasında iletişim bilgileri ve artık kullanımda olmayan domain adlarının yer aldığı da raporda ortaya çıkanlar arasında.

Bir pazarlama şirketi olan Experian QAS‘ın veri tabanındaki bilgileri analiz ederek bu araştırmayı hazırlayan Dynamic Marketers, kullanıcıların verdikleri yanlış bilgiler yüzünden şirketlerin %29’unun tüketicilere ulaşamadığını belirtiyor. En sık yapılan hata ise, yanlış e-posta adresine yanlış kullanıcı adıyla gönderim yapılması olarak belirtiliyor. Bu sebeple de bir kullanıcıya birden fazla e-posta gönderimi yapılabiliyor.

Ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, şirketlerin %91’i kullanıcıların verdikleri yanlış bilgiler yüzünden, para kaybına uğruyor olması. Şirketler, pazarlama bütçelerinin %12’lik bir kısmının bu veri hataları yüzünden boşa gittiğini ortaya koyuyor.

Firmalar yanlış verileri tespit etmek ve bu sebeple ortaya çıkan para kayıplarını önlemek için farklı sistemler kullanıyor. Araştırmaya katılanların %98’i kullanıcıların verdikleri bilgilerin doğruluğunu ölçecek bir sistemleri olduğundan bahsediyor. %23’ü kampanyalara katılımı ölçme gibi manuel yöntemlerle verilerin doğruluğunu kontrol ettiklerini belirtirken, %19’u da internet tabanlı yazılımlarla bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettiklerini söylüyor. Geri kalan firmalar ise otomatik ve manuel sistemleri beraber kullandıklarının üzerinde duruyorlar.

Emailvision Holdins Ltd‘nin İngiltere’de yaptığı bir araştırma kullanıcıların bilgi paylaşma konusunda çekinmelerinin sebebinin, şirketlerin daha önce yolladığı e-postalarda kullanıcılar hakkında yanlış bilgiler kullanmalarından kaynaklandığını söylüyordu. Kullanıcıların %50′si gelen e-postalarda isimlerinin, %40′ı da cinsiyetinin yanlış yazılmasından dolayı bilgilerini doğru bir şekilde paylaşmadıklarını yine bu raporda ortaya koymuştu.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

  1. Enteresan bir araştırma olmuş, çıktı aldım daha sonra detaylıca okuyacağım 🙂

Fikrini söyle

*