16 Kasım 2018

Şirketlerin Yalnızca Yüzde 7’si Etkin Çok Kanallı Pazarlama Yapabiliyor

Yeni bir araştırma, dijital pazarlama profesyonellerinin şirketlerinin yeterince etkin çok kanallı pazarlama yapamadığını ortaya çıkarttı.

Oracle’ın üçüncü yıllık Cross-Channel Marketing raporunda, dijital ve e-ticaret pazarlama profesyonellerinin durumunu ortaya çıkarttı.

1000 kişi ile yapılan araştırmada, pazarlamacıların yalnızca %7’sinin organizasyonlarının doğru düzgün çok kanallı (çapraz kanallı) pazarlama yapabildiği ortaya çıktı. Buna rağmen pazarlamacıların üçte ikisi, kanallar arası pazarlama uyumunun birincil öncelikte olduğu konusunda hemfikir. Pazarlamacıların yarısından azı (%49) şirketlerinin çapraz kanal entegrasyonu için çalışmalar yaptığını belirtti.

Buna rağmen pazarlamacıların beşte ikisi, müşterilerin davranışlarını anladıklarını ve pazarlama faaliyetlerini buna göre kanallar üzerinde optimize ettiklerinin altını çizdiler. %60’ı, pazarlama stratejilerinin farklı dokunmatik cihaz kanalları üzerinde dağınık olduğunu söylüyor. Çok kanallı pazarlama yapılamamasının en büyük sebebi olarak, %22 oranla kaynak eksikliği gösteriliyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

  1. Gerçekten çok doğru çevremizdeki bir kaç firma da bu şekilde yapıyor.

Fikrini söyle

*