18 Aralık 2018

Sosyal Medya Gerçekten Satınalma Kararlarını Etkiliyor mu?

Büyük küçük bir çok şirket, ürünlerini pazarlamak veya hizmetlerini denetmek için yüzünü sosyal medyaya çevireli epey oluyor. Peki, sosyal medya gerçekten bu işlere yarıyor mu? Gallup’un araştırması bazı şirketleri hüsrana uğratacak cinsten.

Günümüzün en önemli sorularından biri: Sosyal medya tüketicilerin satın alma kararlarında ne kadar etkili? Cevap pek iyi değil. 18 bin ABD vatandaşı üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların neredeyse üçte ikisi (%62), Facebook, Twitter veya başka bir sosyal medya kanalının hangi ürünü seçecekleri konusunda üzerilerinde hiçbir etkisi olmadığını söylüyorlar.

Katılımcıların yalnızca %5’ sosyal medyanın üzerilerinde “büyük etkisi” olduğunu, %30’u ise “biraz etkili” olduğunu söylüyor.

İşin doğrusu, sosyal medya genellikle yalnızca bir iletişim platformu olarak görülüyor. Katılımcıların neredeyse hepsi (%94) sosyal medyayı aileleri ve arkadaşları ile temasta kalmak için kullandıklarını söylüyorlar. Yalnızca %29’luk bir kesim ürün yorumları, ürünler hakkında bilgiler ve trendleri takip etmek için sosyal medyadan yararlandığını söylüyor.

Gallup, nesiller arasında bazı farklar bulmuş durumda. Sosyal medya kullanıcısı ne kadar yaşlıysa, sosyal medyanın satın alma kararlarına etkisi de o kadar azalıyor. Örneğin “Baby Boomers” denilen neslin dörtte üçü sosyal medyanın satın alma kararlarında hiçbir etkisi olmadığını söylerken, “Millenial” neslinde bu oran %48.

“Bu sosyal medya kanalları, muhtemel müşteriyi bir markayı denemek veya başkalarına tavsiye etmek konusunda motive etmiyorlar” deniliyor raporda. “Bu yüzden, eğer şirketler sosyal medya aracılığı ile yeni müşteriler kazanmak istiyorlarsa, yapabilecekleri en iyi şey hali hazırdaki müşterilerine ilham olmak ve markalarını tanıdıklarına tavsiye etmelerini sağlamak”.

Gallup’un kendisi de aslında bu araştırmada görünenden daha fazlasının perde arkasında etkili olabileceğinin farkında ve bu konuda uyarıyor. Sosyal medya kampanyaları, tüketiciyi bilinçli olarak bir ürün veya hizmete yöneltmiyor olabilir. Fakat sosyal medyada karşılaştığı kampanyalar ile tüketicinin bilinçaltı onu ürüne yönlendiriyor olabilir. Bu konuda daha çok araştırma yapılması gerekiyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*