17 Kasım 2018

Sosyal Medya Stratejilerinizde Başarılı Olmak İçin İzlemeniz Gereken 7 Adım

Sosyal medyadaki iş stratejilerinde başarılı olmak için neler yapılması gerektiğini defalarca yazdık. Ancak sebze çorması gibi bütün bunları bir araya karıştırıp, hepsini birden uygulamaya çalışmak genellikle iyi bir sonuç vermez. Bunlar, sırasıyla uygulamaya konulması gereken adımlardır. Peki, bu sıralama nasıl olmalıdır?

Ne kadar çok şirketin bu sıralamayı tam tersinden takip edip başarılı olmayı beklediğini görseniz şaşırırsınız. Böyle şirketlerin ilk yaptığı genellikle bir teknoloji çözümü satın alıp, sonra bunu sürdürmek için nelere ihtiyaçları olduğunu belirleyip, daha sonra bunun bütçesini çıkartıp, sonra da bütün bunlar sonucunda ortaya koymaları gereken hedeflerin ve vizyonun ne olacağını belirlemek. Tamamen yanlış.

Tam da bu nedenle zaten ortadaki sosyal platformların hangisinin daha iyi veya en iyi oluduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü her platform, iş planına, akışına, sürecine, hedeflere ve amaçlara göre farklı avantaj ve dezavantajlar içerebiliyor.

1. Adım: Genel İş Hedeflerinizi Belirleyin

Sosyal medya stratejilerinin iş hedefleriniz üzerinde nasıl doğrudan veya dolaylı etkileri olabileceğini araştırın.

2. Adım: Uzun Dönemli Vizyonunuzu Oturtun

Neden bir sosyal işletme olduğunuz ve bu durumun ortaklar ile müşteriler açısından neden değerli olduğuna / olacağına / olması gerektiğine dair bir vizyonunuz olsun.

3. Adım: İdari Yardım Alın

Kilit konumlardaki yöneticilerin iş değeri ve öncelikler konusundaki ilgilerini ve desteklerini alın ve bunu ölçeklendirin.

4. Adım: Strateji Yol Haritası Oluşturun

Stratejik sosyal iş yol haritanız üç yıl civarını kapsamalı ve organizasyondaki diğer sosyal medya girişimleri ile paralel gitmeli.

5. Adım: Yönetim ve İşleyişin Anahatlarını Oluşturun

Girişimlerin önceliklendirilmesi için bir “komite” kurun, süreçlerin nasıl işleyeceğinin anahatlarını oluşturun ve sorumluluklar ile rolleri dağıtın.

6. Adım: Çalışanları, Kaynakları ve Yatırımı Sağlayın

Kaynakların şimdi ve üç yıl sonra nerelerde en iyi şekilde kullanılabileceğini bulun. Çalışanları vizyon, amaç, iş değeri yaratma ve raporlama / ölüm konularında homojen bir yaklaşım oluşturmak için eğitin.

7. Adım: Vizyon ve Amaçlara uygun Bir Sosyal Platforma Yatırım Yapın

Sosyal teknolojinin stratejinizi nasıl hayata geçirdiğini veya nasıl optimize ettiğini tam olarak anlamadan büyük yatırımlar yapmaktan kaçının.

17044011632_94b60e7330_bSosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*