21 Kasım 2018

Sosyal Medyada Standart Reklamlar Hala Etkili mi?

Sosyal mecralardaki standart reklamların kullanıcılar tarafından ilgi çekici bulunmadığını daha önceki birkaç araştırma neticesinde tecrübe etmiştik. New York merkezli MediaBrix‘in sağladığı yeni veriler bunun sebeplerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Buna göre tüketiciler sosyal medyadaki online-standart banner reklamlarıyla etkileşime girmiyor. Ancak bir oyun veya uygulama içerisine entegre edilmiş interaktif reklamların, kullanıcı etkileşimi yaratması açısından daha efektif olabildiği de araştırmada elde edilen bulgulardan bir diğeri.

Araştırmaya katılan kullanıcılar; sosyal ağlarda, kendi kontrollerinde olan farklı ve ilgi çekici reklamlar görmek istediklerini belirtiyor. Örnek vermek gerekirse; kullanıcıların yalnızca %37 ile üçte birlik kısmının pre-roll video reklamlarını tercih ettikleri, %63’ünün ise bir oyun veya uygulama kullanırken doğal aralar halinde reklamlara maruz kalabilecekleri belirtiliyor. Mobil kullanıcıları da reklamlar konusunda benzer bir eğilime sahip. Akıllı telefon sahiplerinin %38’i pre-roll video reklamlarını tercih ederken, %62’si ise oyun aralarında interaktif reklamları tercih edebilceğini ifade ediyor.

Tüketiciler, sosyal ve mobil mecralarda uygulanan standart bir banner reklama kendilerini ve algılarını kapatıyorlar. Daha önce başarılı olmuş reklam örneklerine bakarsak tüketiciler için benzersiz ve etkileşimli bir kurgu geliştirip, onlara iyi bir kullanıcı deneyimi vadettiklerine şahit oluyoruz.

Araştırmada elde edilen diğer ilginç bulgulara gelirsek;

  • Araştırmaya katılanların %87’si reklamların yer aldığı ücretsiz Facebook uygulamalarını tercih ettiklerini belirtiyor.
  • %83’ü doğal aralar esnasında ilgili reklamları tercih ederken, akıllı telefon kullanıcılarının %61’i ücretsiz ve reklam içeren uygulamaları kullanıyor.
  • Facebook uygulaması kullananların %28’i standart banner reklamarı tercih ederken %72’si interaktif reklamları daha ilgi çekici buluyor.
  • Akıllı telefon kullanıcılarının %40’ı standart reklamlarla etkileşime girdiklerini belirtirken %60’ı ise daha entegre bannerları tercih ediyor.

Tüm bu veriler ışığında standart bannerların ve pre-roll reklamların sosyal ve mobil mecralarda kusursuz bir tüketici etkileşimi yaratılması açısından yetersiz kaldığını anlıyoruz. Bu sebeple pazarlama uzmanları interaktif reklamlar üzerine yoğunlaşmaya özen göstermeliler. Üstelik, iyi kurugulanmış bir sosyal veya mobil reklam kampanyasının satın alma sürecinde oldukça etkili olduğunu önceki yazılarımızda vurgulamıştık. Aslında kural oldukça basit; daha entegre ve interaktif reklamlar, kullanıcıya olumlu bir değer kattığı gibi, onlarla güzel bir etkileşim yakalanmasına da ön ayak oluyor. Kullanıcılara, bir oyuna başlamadan önce pre-roll videoları zorla izlettirilmesinin, marka algısı açısından oldukça riskli bir yöntem olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*