12 Aralık 2018

Sosyal Medyada Ticaret Gençlerde Yükselişte

Pazarlama iletişim markası JWT tarafından yayınlanan sosyal medyada ticaret raporuna göre Milleniallar (20 ve 33 yaş arası grup) sosyal medyada alışverişe Gen X (34 ve 46 yaş arası grup) ve Boomerslardan (47 ve 66 yaş arası grup) daha yatkın.

İngiltere ve ABD’de Mayıs 20 ve Haziran 1 arasında 20 yaş ve üzeri 971 kişi ile yapılan ankete göre, genç kesim sosyal medyada alışverişe sıcak bakıyor.

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, ankete katılan Millenial grubunun yarıya yakını Facebook üzerinden alışveriş olanaklarının daha fazla olmasını umuyor. Gen X’lerde bu oran %26 iken, Boomersların %16’sı Facebook üzerinden alışveriş olanaklarının artmasını diliyor.

Millenialların yarıya yakını Facebook’ta çok fazla vakit geçirdiklerini söylerken, Facebook üzerinden alışveriş yapmak istediklerini iletiyor. Gen X’lerin %25’i, Boomersların ise %14’ü f-ticarete sıcak bakıyor.

F-ticaretteki güvenlik korkularının da altının çizildiği araştırmada, araştırma katılımcılarının 10’undan 8’i Facebook üzerinden alışverişteki gizlilik koşullarından endişe duyduklarını iletiyor. Katılımcıların %75’i Facebook’un alışveriş yapmak için yeteri kadar güvenli olduğunu düşünmediklerini iletirken, bir o kadarı da, alışveriş yaparkenki kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılacağından endişe duydukları için f-ticarete sıcak bakmadıklarını iletiyorlar.

F-ticarete en sıcak bakan grup olan Milleniallar bile Facebook üzerinden ticarette gizlilik kaygılarının çok yüksek olduğunu iletiyor.

Sosyal medyada yer alan kişisel bilgilere dayanarak ürün önerileri yapan web sitelerinin yararlı olup olmadığı sorulduğunda, Millennialların %59’u, Gen Xlerin %49’u, Boomersların ise %31’i sosyal medyada çok fazla kişisel bilginin paylaşıldğını, bu nedenle bu web sitelerinin isabetli önerilerde bulunduklarını düşündüklerini iletti.

Millennialların %51’i, Gen Xlerin %36’sı, Boomersların ise %21’i kişiselleştirilmiş ürün önerilerinin karar verme sürelerini kısalttığını iletti.

JWT Trend Direktörü Ann Mack, sosyal medyada ticarete özellikle Millenniallar tarafından yüksek bir ilgi olduğunun araştırma ile belirlendiğini belirterek, markaların daha kişisel ve kolay erişilebilir ticaret olanakları ile ağızdan ağıza pazarlamayı da kullanarak, Millenniallar arasında hızla yaygınlaşabileceklerini iletti.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*