19 Kasım 2018

Şule Özmen’in MMCF 2012 San Diego Notları: 1. Gün

Internet Retailer (IR) tarafından San Diego’da düzenlenen MMCF12 Mobil Pazarlama ve Mobil Ticaret konferansı 8 Ekim Pazartesi sabahı, IR Managing Editor Bill Siwicki tarafından “Mobil Pazarlama Çalıştayı” ile açıldı. Konuyla ilgili çarpıcı istatistiklere yer verdiği konuşmasında online perakende satışlarının her geçen gün daha hızlı bir ivmeyle mobil cihazlara kaydığına dair çeşitli araştırma sonuçlarını paylaştı. Mobil ticaret pazarının geçtiğimiz 5 yıl içinde web üstünden gerçekleşen satışlara kıyasla çok hızlı büyüme gösterdiğini ve perakendeciler için ümit vadeden bir satış kanalı olduğunu belirtti.

eMarketer araştırma sonuçlarına göre 2012 yılı itibarıyla ABD’de 116 milyon akıllı telefon kullanıcısı ve 67 milyon tablet kullanıcısı olmasının doğal sonucu olarak bu cihazlar üstünden gerçekleşen satışlar bir ivme kazanmış durumda. 2011 yılının ilk çeyreğinden itibaren akıllı telefon kullanıcı sayısındaki artış oranı ise sırasıyla %36, %39, %43, %46 olurken 2011 ilk çeyreğinde %50 olmuş.

Internet Retailer, kendi araştıma sonuçlarına göre “Top 400” perakendecinin, perakende, bilet ve seyahat dahil mobil satışlarının 2012 yılında %101,4 artış göstereceğini ve 2011 yılında 6.03 milyar dolar olan satış tutarının 2012 yılında 12.14 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.

Siwicki, konuşmasına konuyla bağlantılı olan Comscore’a ait 2012 yılı araştırma verisini değerlendirerek devam etti. Kullanılan işletim sistemleri temel alınarak hesaplanan pazar payına göre %30,2 olan iPhone işletim sistemi pazar payının, %50,1 olan Android’den sonra geldiğini belirtti. Fakat konu mobil ticarete geldiğinde farklı bir araştırma bulgusuyla önemli bir saptamada bulundu. Apple cihaz kullanıcılarının ortalama sipariş tutarları 123 dolar iken bu ortalama Android kullanıcıları için 101 dolar, desktop kullanıcıları için ise 87 dolar. iPad ve iPhone uygulama sayısının diğerlerine göre fazla olmasının nedeni olarak Apple cihaz kullanıcılarının daha varlıklı bir kesim olduğunu belirterek bu araştırma bulgusunu destekledi.

Dell, Global Mobil Direktörü Brandon McGee ise Morgan Stanley kaynaklı araştırma verilerine dayanarak mobil internet kullanıcılarının sayısının 2013 yılında desktop internet kullanıcı sayısını yakalayacağını ve 2015 yılnda da geçeceğini gösteren grafikle sözlerine başladı.

McGee, mobil ticareti, doğrudan (direct) ve dolaylı (indirect) mobil ticaret olarak ikiye ayırdı. Doğrudan mobil ticareti akıllı cihazlar üstündeki uygulamalar (applications) ve yine akıllı cihazlar üstünden web tarayıcılar aracılığıyla yapılan mobil ticaret olarak tanımlarken, aşağıdaki farklı uygulamaları dolaylı mobil ticaret olarak tanımladı.

  • 1 – Perakendeciye yöneltmek: Perakendicilere yönelten lokasyon bazlı servisler
  • 2 – Gerçek zamanlı teklifler: Tüketiciyi satın almaya teşvik etmek için bluetooth ya da mobil cihazlarla yapılan anlık teklifler.
  • 3 – Mobil kuponlar: Tüketicilerin fiziksel mağazalara yönlenmesi için fırsat sağlamak amacıyla mobil cihazlar aracılığıyla kullanıcılara kupon dağıtımı yapmak.
  • 4 – Optik okuyucular: Fiziki mağazalarda ürün bilgilerine erişim sağlayan QR kod ve benzeri optik okuyucular.
  • 5 – Fiyat karşılaştırması: İnternetten eş zamanlı fiyat karşılaştırması
  • 6 – Sosyal Check-in’ler: Bir perakendecideyken, tüketicinin check-in yaparak sosyal medya da bu check-in’ini paylaşmasını sağlamak

Yukardaki tanımların net ve doyurucu olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde henüz internet okuryazarı olan belli bir tüketici kesimin ve geleceğin işletmesi olmayı hedefleyen az sayıda e-ticaret şirketinin ilgilendiği e-ticaretin, ne olduğunu ve nasıl avantajlar sağladığını, geri kalan perakandecilerimize ve KOBİ’lerimize açıklamaya çalışırken mobil ticaretin ne anlama geldiğini ve hangi uygulamaları içerdiğine dair zengin ve bilgilendirici bir sunum yapan Brandon McGee’nin konuşmasını daha detaylı olarak anlatmayı başka bir yazıya bırakarak diğer konuşmaları özetlemeye devam edeyim.

Mobil ticarette başarı öyküsü olarak lanse edilen Rue La la (ruelala.com) bir özel alışveriş kulübü. Sahnede mobil ticaret serüvenini anlatmak üzere yer alan kişi ise şirketin başkan yardımcısı Tom Wesiand. Ocak 2010’da ancak 50 satıştan bir tanesi mobil cihazlar üstünden yapılırken, bu oran geçtiğimiz ay 2012 Eylül ayı itibarıyla inanılmaz bir artış kaydetmiş ve %37’ye ulaşmış. Yani her 3 satışdan biri veya daha fazlası mobil cihazlar üstünden gerçekleşmiş. Rue La La’nın, iPhone, iPad ve Android telefon uygulamaları mevcut fakat Android tablet için uygulaması bulunmuyor. Mobil satışlarının % 80’i Apple cihazlardan geliyor. İlginç olan ise ortalama sipariş tutarı en yüksek olan cihazın iPad olması. Dönüşüm oranı (conversion rate) en yüksek olan mobil cihaz da yine iPad. Mobil üstünden gelen satışların kırılımlarına göre ise mobil siteden gelen satışların oranı %35 iken %65’i akıllı telefon ve iPad uygulamasından geliyor.

Bugünün önemli konularından bir tanesi de mobil cihazlarda arama konusuydu. Anahtar kelime seçimi ve arama optimizasyonu dinamiğinin mobil cihazlarda farklı işlediği ele alındı. Mobil cihaz kullanıcıları arama yaparken desktop kullanıcılarına oranla daha sabırsız. Hız beklentileri daha fazla. Mobil ticarette yer almak isteyen firmalar için bu durum kolay başedilecek bir durum değil. Örneğin arama sonuçlarında birinci ve ikinci sırdaki arama sonucunda çıkanların şansı oldukça yüksek iken diğerlerine tıklanma açısından pek şans tanınmıyor.

Mobil kupon kullanımı da bu konferansta ele alınan konulardan bir tanesi. Mobil kuponların mobil cihazlara kolaylıkla kaydedilmesi, ileri tarihlerde kullanmak üzere saklanması, arkadaşlarla paylaşıma imkan sağlanması, hediye olarak gönderilmesinin mümkün olması, kullanıcı tarafından benimsenmesi açısından önemli. Katalog satışlarının yaygın olduğu USA’de kupon ve QR kod kullanımının daha hızlı benimsenmesini ve hatalı uygulamaların bugünkü konuşmalarda şahit oluğum gibi eleştirilmesini doğal karşılamak gerekir.

Sonuç olarak, ilk günkü izlenimimi şöyle özetlemem mümkün: Ülkemizde çok başarılı olan ve gurur duyduğumuz ama aslında sayıları iki elin parmağını geçmeyen e-ticaret girişimlerini aşağıdaki saptamalarımın dışında tutarak, e-ticaret alanında katetmemiz gereken çok yol olduğunu görüyorum. Geleneksel dünyada faaliyet gösteren perakendecilerimizin bir an önce bu trendde yer almak için gereken çalışmayı yapması gerekiyor. Girişimci adaylarının e-ticaret firması kurmaya heves ettiği kadar EticaretMag.com’un kurucu ortağı Ahmet Kırtok’un da konuşmalarında ve yazılarında dile getirdiği gibi e-ticaret yapanlara ve yapacaklara, mobil ticaret yapanlara ve yapacaklara ihtiyaçları olan hizmetleri sunmak için teknolojik altyapıyı kuvvetlendirmek için girişimlerde bulunmaya heves etmeleri gerekiyor.

E-ticareti hazmetmeye çalışırken bir de mobil ticaret çıkmıştı çıkmasına da, bu kadar hızlanması ve çeşitlenmesine ne demeli! Hepimize kolay gelsin…

San Diego’dan saygı ve sevgilerimle.

Şule Özmen 8 Ekim 2012 San Diego, ABDSosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*