11 Aralık 2018

Tablet Bilgisayar Kullanıcılarının %42’si İnternetten Alışveriş Yapıyor

Google AdMob tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre e-ticarette tablet bilgisayarın yeri giderek artıyor.

Araştırmanın sunduğu rakamlara göre, tablet bilgisayar kullanıcılarının %42’si bilgisayarlarını online alışveriş için kullanıyor. Online alışverişteki artan trend ve tablet bilgisayarların kullanım kolaylığı, kullanıcıların tablet bilgisayarlarını online alışverişte kullanmalarına en büyük etken.

Amerika’da yapılan 1430 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların %28’i tablet bilgisayarlarını ana bilgisayarları olarak kullandıklarını belirtti. Tablet bilgisayarlarını satın aldıktan sonra laptop ya da masa üstü bilgisayarlarını daha az kullandıklarını belirten %77’lik bir katılımcı kesimi var. Araştırmaya katılanların %68’i tabletlerini günde 1 saat, %38’i 2 saat kullandıklarını iletti. Açıklanan verilere göre tablet bilgisayar internet kullanımındaki yerini hızlı bir şekilde arttırıyor.

Araştırmadaki diğer verileri ise şöyle;

  • Tablet kullanıcılarının %84’ü tabletlerinden oyun oynuyor,
  • %78’i internette araştırma yapıyor,
  • %74’ü emaillerini kontrol ediyor,
  • %61’i haberleri okumak için tablet bilgisayarlarını kullanıyor.
  • Ankete katılanların üçte biri tablet bilgisayarlarına TV izlemekten daha fazla vakit ayırdıklarını belirtti.

Tablet bilgisayar kullanım rakamlarının hızlı artışı ve tablet kullanıcılarının %42’lik online alışveriş alışkanlıkları göz önünde bulundurulacak olursa, mobil ticaretin online mağazalar için önemi kendini daha da belli ediyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*