18 Kasım 2018

Telkoder’in Mobil Sektör Araştırması ve Yorumlarımız

TELKODER, 2014 yılına dair sektörel değerlendirmeleri, sorunları ve çözüm önerilerini bir araya getirdiği “2014 Yılı Sektör Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler” raporunu yayınladı. Raporun tanıtıldığı ve üzerine tartışıldığı basın toplantısına bizler de katıldık. Rapor genel olarak telekomünikasyon sektörü açısından çok önemli bilgiler içeriyor. EticaretMag olarak bizi en çok ilgilendiren kısmı ise, e-ticaret ekosisteminin gelişimine en çok katkı sağlayan, telekomünikasyon sektörünün mobil ayağı.

Jpeg

Mobil trafiğin artışı

Telkoder’in yayınladığı raporda, bizi ilgilendiren konu olan mobil trafik ve mobil kullanım hakkındaki ilk istatistiki veriler; sabit telefon hizmetleri ile mobil hizmetlerin karşılaştırılması sırasında çıkıyor.

Trafik miktarında yaşanan gelişmeler incelendiğinde toplam trafiğin %8,2 arttığını görmekteyiz. Ancak toplam trafiğin sabit ve mobil trafik olarak ayrıştırılması durumunda çok farklı bir tablo ile karşı karşıya kalmaktayız.

Özelikle 2014 yılı içerisinde sabit ses trafiğinin çok ciddi oranda düşmüş olduğu görülmektedir. Bu durumun temel sebebinin ise pazardaki rekabet eksikliği olduğunu söylemek mümkündür. Zira rekabetin gelişmediği pazarlarda, pazara yeni giren işletmecilerin fiyat ve kalite üzerindeki rekabetçi baskılarının sınırlı olması yerleşik işletmecinin Ar-Ge, yatırım ve tarife gibi sektörü büyütecek kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

mobil ve sabit trafik artış oranı

Ancak bu grafikte sabit ve mobil hatların toplam trafiği gösteriliyor. Mobil tarafın internet kullanımına baktığımızda, durum toz pembe değil.

Mobil internet penetrasyonu ve aktif kullanımı

Birkaç yıldır büyüme gösteren mobil genişbant abone sayısındaki artışın yavaşladığı görülmektedir. Hatta bilgisayardan mobil genişbant abone sayısında bir önceki yıla göre %20 düşüş yaşanmaya başlanmıştır.

internet abone sayıları artış oranları

Burada şöyle bir durum var: bilgisayardan mobil internet kullanan kitle çok hızlı bir şekilde cep telefonlarına geçmeye başladı ve bu geçiş aslında bir iki yıla kadar tamamlanacak. Bu geçişin kendisinde bir sorun yok. Sorun, cep telefonundan mobil internet aboneliği alanların artışındaki düşüklük. Mobil internet penetrasyonu doyuma ulaşmak üzere.

Mobil internet kullanım oranlarına baktığımızda ise, son bir yıl içerisinde kullanım miktarının %115 arttığını görmekteyiz. Unutmayın, penetrasyon ve gerçek kullanım oranı başka şeylerdir. Bu konudaki görüşlerimizi, Türkiye’de Gerçek İnternet ve E-Ticaret Kullanıcı Sayısı adlı makalemizde okuyabilirsiniz.

mobil gneişbant kullanım oranları

Mobil telefon hizmetleri

2013 sonunda 49 milyon olan 3G abone sayısı 2014 yılında 58 milyona yükselmiştir. Ancak nüfusa göre mobil penetrasyon oranlarında çok önemli bir artış yaşanmadığı göz önüne alındığında mevcut 2G abonelerinin 3G’ye geçmekte olduğu değerlendirilmektedir.

Mobil internet kullanım miktarlarının hızla artmakta olduğu görülmektedir. 2013 sonunda 43 bin terabayt olan kullanımın 2014 sonunda 96 bin terabayta çıktığı dikkat çekmektedir.

Mobil işletmecilerin gelir dağılımına bakıldığında, konuşma ve SMS gelirleri düşerken, veri hizmetlerinin payının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Bu durumun temel sebebi, özellikle Skype, WhatsApp gibi yabancı kaynaklı ITH’ler (İnternet Tabanlı Hizmet’ler) ile haberleşme alanında faaliyet gösteren işletmecilerin farklı düzenlemelere tabi olması nedeniyle adil rekabet ortamının sağlanamamasıdır. Bu adil rekabet ortamının nasıl sağlanabileceği sorusunu TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak‘a yönelttiğimizde “İşletmecilerin tabi oldukları düzenlemelerin, uluslararası hizmet veren ITH’ler ile rekabet etmelerine olanacak sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerekiyor” cevabını aldık.

4G – 5G tartışması hakkında Telkoder’in yorumları

4G ve 5G gibi teknolojilerin tüketicilere getireceği en büyük avantajlar arasında, 3G teknolojisine göre çok daha büyük hızlarda veri taşıma kapasitesinin olması ve bu sayede internete çok daha hızlı erişim sağlanması olarak değerlendirilmektedir.

Ancak, 4G veya 5G ile ortaya çıkacak olan büyük kapasitenin taşınabilmesi için yaygın fiber şebekelerin varlığı gerekmektedir. Ülkemizdeki fiber uzunlukları ve yaygınlık oranları dikkate alındığında, henüz 4G/5G için altyapı olarak hazır olmadığımız sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki fiber altyapının dünya standartlarına getirilmesi için çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.

Mobil pazarın daha fazla büyümesi için Sanal Mobil Şebeke Hizmetlerinin (SMŞH) uygulamaya alınması gerekmektedir. 2009 yılından bu yana Türkiye’de 89 işletmeci Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (SMŞH) lisansı almış olmasına rağmen bunların hiçbirinin faaliyete geçememiş olmasının Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsatın kaçırılması anlamına geldiği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 4G lisans şartnamesinde, SMŞH işletmecilerine kapasite ayrılmasının ön koşul olarak belirlenmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*