13 Kasım 2018

TÜİK: Girişimlerin Neredeyse Yüzde 40′ının İnternet Sitesi Yok

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı” başlıklı araştırmasında işletmelerdeki internet ve bilgisayar kullanımına dair ilginç veriler paylaştı.

Buna göre 2011 yılında girişimlerin yüzde 12,8’i internet aracılığıyla ürün ve hizmet siparişi vermiş, yüzde 11,1’i ise ürün ve hizmet siparişi almış. Bilgisayar ağları üzerinden en yüksek sipariş verme ve alma oranlarının, yüzde 44,9 ve yüzde 26,7 ile “Bilgisayarların ve İletişim Araç ve Gereçlerinin Onarımı” sektöründe olduğu da aktarılan bilgiler arasında.

Telefon hattı ile çevirmeli bağlantı kullanan girişimlerin oranı yüzde 11,1

2012 yılı Ocak ayı baz alınarak toplanan verilere göre; 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,5’i İnternet erişimine sahip durumda. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde bu oranın yüzde 99,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 98,1 olduğu belirtiliyor. 2012 yılı Ocak ayında girişimlerin yüzde 92,1’i internete erişimde genişbant bağlantı kullanmış. Aynı şekilde, bu oranın 2011 yılının aynı döneminde yüzde 91,5 civarında olduğu da vurgulandı.


İşletmelerin yüzde 85’i iletişim aracı olarak interneti tercih ediyor

Girişimlerin yüzde %87,9 gibi bir oranla büyük çoğunluğının DSL bağlantı tipini kullandığına şahit oluyoruz. İlginçtir ki telefon hattı ile çevirmeli bağlantı kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 11,1. Araştırmanın yapıldığı tarihlerdeki TÜİK verilerine göre internet erişimine sahip girişimlerin yüzde 62,8’i kurumsal bir web sitesine sahip durumda. Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki “Web Sitesi Zorunluluğu” hakkındaki yasalaşan tasarı, internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticilerine, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezası getiriyordu. Bu doğrultuda hala bir internet sitesi olmayan girişimlerin de yakın zaman içerisinde bir adım atmaları gerecek.

2011 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarının yüzde 81,5’i iletişim aracı olarak interneti kullanmayı tercih etti. Aslında oldukça önemli olan bu veri, internet teknolojisinin gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline geldiğinin de göstergesi. 2011 yılında, internet erişimine sahip girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik satın alma sisteminde yer alan ihale dokümanlarına ve şartnamelerine ulaşma oranı ise yüzde 18,3 olarak belirtildi.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*