15 Kasım 2018

Tüketiciler E-Mail Pazarlamayı Mobile Tercih Ediyor

Yeni bir araştırmaya göre tüketiciler, şimdiye kadar düşünülenin aksine, e-mail ve posta yolu ile pazarlamayı mobil ve sosyal medya pazarlamaya tercih ediyorlar.

Acxicom tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin sadece %9’u sms ile pazarlamaya sıcak bakıyor. Mobil pazarlamaya genel olarak sıcak bakan kesim ise %12.

Araştırma yetkilileri, araştırmaya katılan pazarlama uzmanlarının, mobil pazarlamaya sıcak bakan kesimi %45, sms ile pazarlamaya sıcak bakan kesimi %25 olarak tahmin ettiklerini, gerçek oranların tahmin edilenin çok altında olduğunu belirtiyorlar.

Markaların potansiyel müşterilerinin sadece %4’ü sms ile pazarlamaya sıcak bakarken, bu oran pazarlama uzmanları tarafından %5, yani hemen hemen aynı olarak tahmin ediliyor.

Twitter’dan kontak kurulmasına sıcak bakan tüketici kesimi %4 olarak belirtilirken, diğer sosyal medya mecralarında da bu oranın hemen hemen aynı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Pazarlama uzmanlarının bu oranı %5 olarak tahmin ettikleri belirtilirken, araştırma katılımcılarının %71’inin müşterisi oldukları markalardan posta yolu ile bilgi almayı istediği bilgisi paylaşılıyor. Katılımcıların %57’si henüz müşterisi olmadıkları markaların kendilerine posta yolu ile ulaşmasını tercih ediyor.

Katılımcıların e-mail pazarlamaya bakış açıları ise daha olumlu. Araştırmaya katılan kesimin %78’i müşterisi oldukları markaların kendileri ile e-mail yoluyla kontak kurmasına sıcak bakarken, müşterisi olmadıkları markalardan e-mail almaya sıcak bakan kesim %52.

Araştırmada tüketicilerin değişik pazarlama araçlarına bakış açıları ile pazarlamacıların tüketiciler konusundaki tahminlerine yer vermeye çalıştıklarını belirten Acxicom yetkilileri, araştırmayı 1054 tüketici ve 222 pazarlama uzmanı ile gerçekleştirdiklerini ekliyorlar.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*