14 Kasım 2018

Türkiye E-konomi: Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu

Türkiye E-konomiYönetim stratejileri üzerinde küresel çapta hizmet veren danışmanlık şirketi Boston Consulting Group (BCG) Türkiye’nin dijital ekonomisini ve Türk internetini incelediği “Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu” başlıklı bir raporu Türkiye E-konomi adresinde yayınladı.

Google ile beraber çalışılan ve 44 sayfadan oluşan bu geniş raporda Türk internet ekonomisine genel bir bakışın yanı sıra, Türkiye internetinin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH), Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırmalı internet yoğunluğu, perakende sektöründe dönüşümün dinamikleri, KOBİ’ler için online fırsatlar ve sektörel anlamda öngörüler gibi önemli içerikler yer alıyor.

2011’deki yüzde 8,5’lik büyüme ve toplamda 773 milyar dolar GSYİH ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olarak gösterilen Türkiye’de internet sektörünün ekonomiye katkısı 22 milyar TL olarak (toplamın yüzde 1.7’si) belirtiliyor. Ayrıca Türk reklam pazarının yüzde 13,8’i de online reklamlardan oluşuyor. Öte yandan özellikle perakende sektöründeki tüketimde, tüketicilerin internetten araştırarak fiziksel mağazalardan alışveriş yapıyor olması gibi internet ve teknolojinin hesaplanamayan katkılarından dolayı internetin ekonomiye 22 milyar TL’den daha fazla katkısı olduğu düşünülüyor.

Türkiye’nin genç nüfusuna ve artan internet kullanımına vurgu yapılan raporda ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve comScore‘un rakamları da kullanılıyor ve bu veriler diğer ülkelerle karşılaştırılıyor.

Sunu3E-yoğunluk anlamında Türkiye’nin ortalamanın üzerinde ancak pek çok OECD ülkesinin de gerisinde olduğunun işaret edildiği çalışmada bölgesel kıyaslamaların yanında Türkiye aynı zamanda BRICI ve MENA ülkeleriyle de karşılaştırılıyor.

Birçok grafiğin ve istatistiğin yayınlandığı ve bizim her birini buraya aktarmamız halinde baştan yazmamızı gerektirecek olan raporun Türk internet ekosisteminde yer alan herkes için çok önemli olduğunu ve dikkatle okunması gerektiğini düşünüyoruz. Rapora buradan ulaşmanız mümkün.

Raporun yer aldığı Türkiye E-konomi adresinde yayınlanan, internet ekonomimiz hakkında fikir edinmenizi sağlayan ve aşağıda görebileceğiniz bir adet de video bulunuyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*