19 Kasım 2018

Türkiye, İş Yapma Kolaylığında 185 Ülke Arasında 71. Sırada

Doing Business 2013Doing Business‘ın her yıl yaptığı iş yapma kolaylığı (ease of doing business) araştırmasına göre 2013 yılında 185 ülke arasında Türkiye 71. sırada yer aldı. Aynı araştırmanın 2012 versiyonunda ise Türkiye 68. sırada kendine yer bulmuştu.

Çalışmaya göre dünyada en rahat iş kurulabilen ve yürütülebilen ülke olarak ise Singapur gösteriliyor.

İş kurma, inşa izni alma, elektrik kaydı yapma, mal beyanında bulunma, kredi çekme, yatırımcıların korunması, vergi ödeme, uluslararası ticaret yapabilme, kontrat düzenlemeleri ve son olarak anlaşmazlıkları giderebilme olmak üzere 10 farklı kategoride değerlendirilen 185 ülke arasında 71. sırada kendisine yer bulabilen Türkiye için istatistiksel anlamda “ortalamanın üzerinde” demek mümkün olabilir ancak nüfus, ekonominin büyüklüğü, endüstri çeşitliliği, coğrafi konum vb. noktaları göz önüne aldığımızda Türkiye’nin iş yapma kolaylığında 185 ülke arasında ancak yüzde 50’nin üzerinde yer almasının “başarı” olarak görülmesi mümkün değil.

Genel sıralamada ilk sırada Singapur’a yer veren Doing Business araştırmasını kategoriler üzerinden değerlendirecek olursak yeni iş/girişim kurma ve yatırımcıları korumada Yeni Zelanda’nın, inşa izni almada Hong Kong SAR (özel yönetimi), elektrik kaydı yapmada İzlanda’nın, mal beyanında Gürcistan’ın, kredi çekmede İngiltere’nin, vergi ödemede Birleşik Arap Emirlikleri’nin, uluslararası ticarette Singapur’un, kontrat düzenlemede Lüksemburg’un ve son olarak anlaşmazlıkları giderebilmede ise Japonya’nın birinci sırayı aldığını görüyoruz.

Ülke sayfasından baktığımızda ise Türkiye’nin en başarılı olduğu alan olan kontrat düzenlemelerinde 185 ülke arasında ancak 40. sırada yer aldığını görmek mümkün. Kategorilere göre en aşağıda olduğumuz kısım ise son yıllardaki çıkışıyla sevindiğimiz inşaat sektörüne ait. İnşaat izni alabilme kategorisinde 142. sıradayız.

Kategorilerde bilişim ve internet sektörüne dair özel bir çalışma olmasa da her internet girişimcisinin (ve de yatırımcısının) ilgilenmek zorunda olduğu kısımların bu çalışmada kendine yer bulduğunu söylemek mümkün. Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi ve devletin melek yatırımcılık için yönetmelik çalışması geniş anlamda “pozitif bir tablo” ortaya çıkarmış olsa da “iş yapma kolaylığı” gibi bir konuda yapılan ciddi bir araştırma ile kat etmemiz gereken çok nokta olduğunu da fark etmiş olmalıyız.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*