19 Kasım 2018

Türkiye ve Dünyada Sosyal Medya Trendleri Belirlendi

16 ülkede  6,500’den fazla kişinin sosyal medyada sosyal medya hesapları ile katıldığı ve SurveyMonkey ve Social@Ogivly’nin yönetiminde gerçekleşen online anketle, eğlendirici ve aydınlatıcı sonuçlara ulaşıldı. Ankete katılanlar, sosyal medyada herhangi bir içerik paylaşma arzularını en fazla tetikleyen sebep ve sorunları dile getirdi.

Brezilya, Fransa, Almanya, Meksika, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İngiltere Amerika, Endonezya, Japonya, Kore ve Singapur’dan kullanıcıların katıldığı anket, Türkiye’de 409 kişilik örnekleme grubu ile gerçekleştirildi. Ankete katılan kişilerin 51%’ini kadın, 49%’unu ise erkek sosyal medya kullanıcıları oluşturdu.

Sosyal medyada içerik paylaşmamıza sebep olan en önemli faktör: Duygusal Sebepler

Katılımcıların %13’ü paylaştıkları içeriklerin kişiliklerini tanımladığını düşünüyor. Bu sonuç daha çok geleneklerin hala güçlü bir rol oynadığı ülkelerdeki kullanıcılar için geçerli: Hong Kong (24%), Çin (22%), Polonya (20%), Türkiye(18%) ve Japonya (15%).  Anket sonucuna göre, katılımcıların %36’sı ise bir düşünceyi desteklemek veya bir sorunu gündeme taşımak için içerik paylaşıyor.

Ve buna karşın anketin yapıldığı ülkelerin neredeyse yarısında ( %49 ), sosyal medya kullanıcıları faydalı ve düşünceli olmak adına içerik paylaşıyor. Çin’de ise katılımcıların %30 ‘unun kendilerini en yaratıcı hissettikleri an, sosyal medyada paylaşım yaptıkları zamanlar.

Paylaşılan içerikler genellikle aynı zamanda hem eğlenceli hem eğitici

Sanal ortamda eğlendirerek eğitmek ise ne paylaştığımız konusunda başı çekiyor.

Anket çalışmasına göre, eğitici içeriklerin paylaşımı, gelişmiş ülkelerde daha yüksek oranda görülüyor (43%). Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde komik ve eğlendirici içeriklerin daha popüler (40%).

Endonezya ve Meksika ise 68% ve 58% gibi yüksek oranlarla, eğitici içeriğin en çok paylaşıldığı  en çok paylaşılan içeriğin bilgilendirici içerik olduğu ülkeler oluyor. Hong Kong, 52%’lik oran ile komik içeriklerin en çok paylaştığı ülkelerde tüm dünyada başı çekiyor. Hong Kong’u sırasıyla İngiltere (%44), Japonya (%43), ve Polonya (%43) izliyor.

Kullanıcılar içeriğin kaynağıyla değil, ilginç olup olmadığıyla ilgileniyor

10 katılımcıdan 4’ü (%40) ilginç olduğu sürece paylaşılan içeriğin kaynağının çok önemli olmadığını belirtiyor.

Paylaşımlarda içeriğin miktarları da önemli rol oynamıyor. Anketi yapanların yalnızca %7’si çok yoğun içeriğin enteresan olduğundan bahsediyor.

Bir ülkede basın ve kendini ifade özgürlüğü kısıtlamaları olması, kullanıcıların güveneceği kaynaklar üzerinde büyük rol oynuyor. Asya’da kişilerin %27’si istikrarlı medya organlarından alınmış içerikleri kendi bakış açılarını paylaşmak için kullanırken, Avrupa’da bu oran %19’da kalıyor.

Kullanıcıları memnun etmek için online reklamlarda kaliteli içerik paylaşımı çok önemli

Gelişmekte olan ülkelerde sosyal medya kullanıcıları, online reklam oranının aynı kalması veya artmasının kendileri için problem olmayacağını belirtiyor . Meksika, Polonya ve Çin, bu sıralamada 55%, 51% ve 51%’lik oranlarla başı çekiyor.

Japonya (74%), Kore (73%) ve ABD’de (83%) ise kullanıcılar online reklamlardan çok yorulduklarını ve daha fazla online reklam görmek istemediklerini belirtiyor! Ayrıca Amerikalı ve Japon kullanıcılar, online reklam içeriklerinin, kalite açısından çok yetersiz olduğunu düşünüyor ve ankete katılan diğer ülke kullanıcılarına göre, online reklamları en az izleyen ve paylaşan kullanıcılar oldukları ortaya çıkıyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*